Rödskägg

Rödskägg är ett taktiskt spel och kräver en hel del skicklighet för att vinna. Det går att vara tre till sju spelare runt bordet och spelet går ut på att ta stick. Varje stick som tas är värt ett poäng men i rödskägg är sticket värt minus ett poäng, man räknar alltså baklänges.

Varje spelare har vid spelets början sex kort och tolv poäng. Kortleken ska inte ha några jokrar. Spelet går nu ut på att komma till precis noll. Varje giv börjar med att givaren säger ”Knack för kort och felgiv” efter att korten är delade. Då först får spelarna titta på sina kort.

Staffpoäng

Tittar någon på sina kort innan given har sagt ”Knack för kort och felgiv” får spelaren sex pluspoäng, det vill säga straffpoäng. När alla har tagit upp sina kort börjar budgivningen och samtliga spelare talar om hur många stick denne tänker ta. Får en spelare en hand utan klädda kort kan nya kort begäras.

Vill man ta sex stick säger man ”Rödskägg”. Misslyckas man är man ute ur spelet för gott. Den som lägger det högsta budet får börja och om spelaren inte tar tillräckligt många stick får denne sex pluspoäng. De andras bud blir nu betydelselösa och de får ett minuspoäng för varje stick de tar.

Följer ni med?

Då två stick återstår av rundan ska den som sitter i förtur fråga de andra ”Följer ni med?”. Om denne glömmer detta fås sex straffpoäng. Alla som har tagit ett stick följer automatiskt med, de som inte har tagit något stick kan välja att gå med. Tar de inget stick får de sex straffpoäng.

Får en spelare under noll poäng, det vill säga minuspoäng, måste den komma upp över noll igen. Det kan göras genom att begära för många stick och få sex straffpoäng. Då någon gör fel eller glömmer något måste det påkallas av någon spelare genom att knacka i bordet. Knackar ingen fortsätter spelet utan straffpoäng.