Chicago

Kortspelet Chicago är en favorit som spelas flitigt både framför brasan på familjesemestern, samt under diverse pokerturneringar. Spelet spåras tillbaka till sent 1800-tal och är en variant av femkortspoker, även kallat poängpoker. Varje spelare tilldelas fem kort och målet med Chicago är kort och gott att först nå en sammanlagd summa på 52 poäng. Då det egentligen inte finns en officiell gräns för hur många spelare som kan delta, rekommenderas ofta två till sex stycken deltagare per spel.

Förberedelser

En av anledningarna till att Chicago är så pass populärt, är dess tillgänglighet. Allt som behövs är en kortlek, papper och penna. Givetvis går det att spela kortspelet utan någonting att skriva på. Dock är det betydligt lättare att anteckna respektive deltagares poängsumma för att enklare överblicka spelets poängställning. Innan en Chicago-runda startar behövs alla jokerkort plockas bort.

Given

Till en början behöver gruppen bestämma vem som är kortrundans protokollförare, vars uppgift är att skriva ner och hålla koll på poängställningen. Därefter börjar en spelare dela ut fem stycken kort till vardera deltagaren. Efter det att en runda har spelats, skiftar man kortutdelare. Gruppen får själv bestämma vilken turordning respektive deltagare ska dela ut korten. Normalt sett sker dock detta medsols. Chicago är för övrigt inget lagspel utan varje person tävlar individuellt.

Spelet

Under första rundan ser spelarna över vilka tillgängliga kortkombinationer eller värdefulla kort de har i sina händer. Därefter väljer man vilka kort som är värda att behålla samt vilka kort som ska bytas ut. När alla spelare bestämt sig slänger man oönskade kort för att sedan ”köpa” nya kort från utdelaren. Detta återupprepas tre gånger. Mellan varje runda tilldelas ett gäng poäng till den spelare som har bäst kortkombination. Därefter börjar stickrundan. Här lägger alla spelare ett kort i följd och målet är att avsluta sista rundan med högst kort inom delad valör.

Regler

  • Par: 1 Poäng
  • Två par: 2 Poäng
  • Triss: 3 Poäng
  • Straight: 4 Poäng
  • Flush: 5 Poäng
  • Kåk: 6 Poäng
  • Fyrtal: 7 Poäng
  • Straight Flush, Royal straight flush: 8, 52 Poäng

Varianter/sammanfattning

Innan stickrundan startas får varje person chansen att utropa ”Chicago”. Detta innebär att spelaren måste vinna varje omgång i stickrundan. Gör han eller hon detta tilldelas personen i fråga 15 poäng. Lyckas en annan deltagare vinna en omgång under stickrundan, förlorar istället den spelaren som utropade ”Chicago” 15 poäng. Den person som plockar hem stickrundan vinner annars fem poäng. Variationer på dessa regler samt kortkombinationerna värde förekommer, men överlag spelas många varianter av Chicago mer eller mindre med ett liknande grundkoncept.