Farfars klocka

Farfars klocka eller kort och gott ”klockan” är en patiens som vid en första anblick kan verka komplicerad men som egentligen är mycket enkel att lägga. Spelet kommer ursprungligen från Tyskland och är en förenklad variant av ett komplicerat tyskt spel. Klockan är en patiens och spelas därmed av en spelare. Spelet är ett bra tidsfördriv och det är svårt att sluta spela när du börjat och spelet kan vara ett roligt sätt att lära barn klockan.

Förberedelser

Farfars klocka spelas med en vanlig kortlek med 52 kort där jokrarna plockats bort. I detta spel är egentligen blandningen av leken det viktigaste eftersom det endast är slumpen och lekens blandning som avgör spelets utgång. Spelarens skicklighet har ingen påverkan på spelet, endast spelarens envishet påverkar resultatet då detta är en patiens som mycket sällan går ut.

Given

Spelet inleds med att leken noggrant blandas. Korten delas ut och läggs i tretton högar. 12 högar i en cirkel och en hög i mitten. Korten i cirkeln skall likna siffrorna på ett klocka, det första kortet läggs ”på klockan ett” och det sista läggs i högen i mitten. Korten delas ut medurs och läggs med baksidan uppåt. När korten delats ut består varje hög av fyra kort. Given avslutas med att det sista kortet läggs i mittenhögen med framsidan uppåt.

Spelet

Spelet inleds med att spelaren tar kortet som ligger uppvänt i mittenhögen och lägger det uppvänt underst i den hög som representerar kortets värde. En trea läggs till exempel i högen som motsvarar klockan tre. Därefter dras nästa kort ur den högen och är detta kort till exempel en knekt läggs den på klockan elva. Kungar läggs i högen i mitten. Målet är att alla korten i högarna skall ligga uppvända och spelplanen ser då ut som en klocka.

Regler

  • Kungar läggs i högen i spelets mitt
  • Knekt representerar klockan elva
  • Dam representerar klockan tolv

Varianter/sammanfattning

Denna patiens är enkel att spela men svår att få att gå ut. För att spelet skall kunna gå ut måste sista kortet vara en kung. Kommer den sista kungen upp tidigt går inte patiensen ut. Det finns en enklare variant av klockan där spelaren får dra ett annat kort om den fjärde kungen skulle komma upp. Farfars klocka är en mycket beroendeframkallande patiens.