Scopone

Scopone är ett italienskt kortspel som kräver ett bra minne. Det är ett parspel med fyra deltagare. Det finns även en variant som heter scopa som har två deltagare. Målet är att skapa en vinnande hand genom att lägga ut matchande kort från din hand och plocka upp kort från bordet. Det är viktigt att hålla reda på vilka kort som är bildat par och vilka som fortfarande är fria och kan användas för att bilda par.

Förberedelser

En kortlek behövs för att spela Scopone. Ni kan spela med en italiensk kortlek eller också kan du sortera ut 8:or, 9:or och 10:or. När ni spelar Scopone behövs 40 kort, jokrarna deltar inte heller i spelet. I Scopone räknar du poäng så papper och penna behövs för att föra protokoll. Skriv ut hur många poäng som olika kort ger och lägg ett exempel på poängräkningen på bordet.

Given

Välj en slumpvis person som givare. Givaren blandar och delar ut kort, moturs. Varje spelare får tre kort som placeras med baksidan upp framför spelarna. Fyra kort läggs mitt på bordet och dessa vänds upp när alla deltagare har fått sina kort. Ni kan titta på era kort när alla spelare har fått sina kort. Om tre eller fyra av korten på bordet är kungar läggs de tillbaka i kortleken. Samma givare blandar korten och delar ut nya kort.

Spelet

Scopone spelas moturs något som är vanligt när vid kortspel med italienskt ursprung. I en variant är målet efter att få ihop summan 15. Spelarna kan antingen plocka upp kort eller lägga ut. Det är tillåtet att plocka upp ett kort om spelaren kan lägga ut ett av sina kort så att spelarens kort plus ett eller flera av korten tillsammans bildar summan 15. Om spelaren inte kan plocka upp eller lägga ut ett kort måste denne placera ett av sina kort med framsidan upp på bordet.

Regler

  • Alla spelare får tre kort, fyra kort ligger på bordet.
  • Plocka upp kort från bordet, eller lägg ut kort.
  • Laget med 11 poäng eller mer på handen vinner.

Varianter/sammanfattning

I varianten 10-korts Scopone, även kallat Scientific Scopone, delas 10 kort ut från starten. Inga kort läggs ut på bordet. Givarens lag får ett poäng om givaren sista kort vinner över alla korten på bordet om det antingen matchar det enda kvarvarande kortet eller om kortet är lika med summan av korten som ligger på bordet. Scopone är ett roligt kortspel som spelas i par. Det är ett spel som testar minnet och strategier när det gäller att para ihop kort.