Crazy eights

Crazy Eights är ett kortspel som finns i en rad olika varianter runt om i världen. Spelet har sina rötter i spel som spelades på 1600-talet. Kortspelet kallas även för vändåtta eller rummy. Målet med spelet är att precis som när du spelar kortspelet UNO att bli av med alla kort. Tre till fem spelare kan spela, men det går även att spela med två spelare och fler än fem spelare.

Förberedelser

Crazy Eights spelas med en kortlek, 52 kort. Spelet spelas utan jokrar som du sorterar ut. Om det är fler än fem spelare kan du använda två kortlekar. Spelet kan spelas som ett poängspel där du räknar poängen för varje spelare. Poängen räknas beroende på vilka kort som en spelare har kvar på sin hand. Papper och penna behövs när du spelar denna variant.

Given

Givaren delar ut kort till alla spelare. Antalet kort som delas ut beror på hur många spelare det är. Sju kort delas ut om ni är två spelare, fem kort om det är 3–5 spelare som deltar. Kortleken läggs på bordet och det översta kortet vänds upp. Om det översta kortet är en åtta väljs ett nytt kort. Du spelar spelet ensam men om ni är fyra spelare kan ni spela i två lag.

Spelet

När det är din tur lägger du ut ett kort som matchar det översta kortet. Du matchar kortet genom att följa färg eller valör. Det är också möjligt att lägga ut flera kort av samma valör, vilket innebär att du byter färg. Det första kortet som läggs ut måste dock matcha färgen på det översta kortet. Om du lägger ut en åtta kan du välja ny färg i spelet. Ibland är det inte möjligt att lägga ut ett kort och du måste plocka upp fler kort. Du kan max ta upp tre kort.

Regler

  • Matcha det uppvända kortet på talongen med färg eller valör
  • Flera kort av samma valör kan läggas ut.
  • Kort med valören åtta ger dig en chans att välja ny färg.

Varianter/sammanfattning

Crazy Eights kan spela som ett poängspel. Den spelare som vann omgången har inga kort kvar på handen och får noll poäng. Om du har en åtta på handen får du 25 poäng, ess ger 15 poäng, tio och alla klädda kort ger tio poäng och alla andra kort ger fem poäng. Målet är att få så låga poäng som möjligt. En rolig regel som du inte ska glömma bort när du spelar är att komma ihåg att säga ”lappen” så att du kan gå ut i nästa runda.