Finns i sjön

Finns i sjön är ett enkelt och roligt spel som fungerar bäst med 2 till 4 spelare. Enkelheten i spelet gör att det passar väldigt bra att spela med barn.

Förberedelser

Till Finns i sjön behöver man en vanligt kortlek med 52 kort.

Given

En av spelarna blir utsedd att först blanda alla kort och sedan dela ut fyra kort var till respektive spelare. När alla spelare fått sina kort så lägger man de resterande korten i mitten på bordet och sprider ut dessa så att de ligger huller om buller i mitten på bordet. Det är dessa kort som representerar sjön.

Spelet

Spelet går ut på att bilda så många fyrtal som möjligt. Fyrtal bildar man genom att antingen få kort av rätt valör av sina motspelare, eller genom att hitta dem när man får dra kort från ”sjön”. Spelet går i turordning medsols och börjar med spelaren som sitter efter den som gav. En spelares omgång börjar med att denne frågar någon av de andra spelarna efter alla dennes kort av en specifik valör. Till exempel ”Jag vill ha alla Emmas femmor”. Om Emma i exemplet har några femmor måste hon ge alla dessa till spelaren. Om spelaren man frågar efter kort har korten man frågar efter så får man fortsätta och fråga vidare. Om Emma däremot inte haft några femmor svarar hon istället ”Finns i sjön”. Spelaren får då dra ett kort från sjön (korten på bordet) och turen går då över till nästa person som i sin tur får fråga valfri spelare efter ett kort.

Regler

  • Man får bara fråga en motspelare om kort där man redan innan sitter på minst ett kort av samma valör på handen.
  • Om man ber en spelare om alla dennes femmor, får svaret att det finns i sjön och man då drar en femma i sjön och redan har tre stycken så man bildar ett fyrtal lägger man fyrtalet åt sidan och får fortsätta sin tur och fråga valfri spelare efter kort.
  • När man får ett fyrtal läggs det åt sidan i närheten av spelaren så att man när spelet är slut enkelt kan se vilka spelare som fått flest fyrtal.
  • Spelet fortsätter tills alla kort är slut både i ”sjön” och i spelarnas händer. Den spelare som har fått flest fyrtal vinner.
  • Om en spelare blir av med alla sina kort på handen innan korten i sjön är slut får denne plocka upp ett kort från sjön och fortsätta spelet.