Vändtia

Vändtia är ett enkelt spel för 2-8 deltagare som går snabbt att lära sig. Lämpar sig bra för nästan alla åldrar och en spelomgång tar vanligtvis inte mer än 10 minuter. Målet i Vändtia är att först bli av med sina kort. Den som först blir av med sina kort vinner omgången.

Förberedelser

För Vändtia behövs en vanlig kortlek på 52 kort. Det finns lite olika varianter av spelet och jokrar kan användas men är inte nödvändigt för att kunna spela spelet normalt.

Given

Blanda korten ordentligt och dela ut ett kort i taget till respektive spelare. De tre första korten läggs bredvid varandra nedåtvända på bordet framför varje spelare. De nästkommande tre korten läggs ovanpå respektive nedvänt kort fast uppvänt och de tre sista korten får spelaren i handen. Totalt har varje spelare fått 9 kort, tre nedåtvända kort, tre uppåtvända kort som är placerade ovanpå de tre nedåtvända och tre stycken i handen. Efter att varje spelare fått sina kort lägger man ned återstående högen i mitten på bordet med framsidan nedåt. Det är från denna hög spelarna sedan drar kort under resten av spelomgången.

När själva given är avklarad är det ett moment kvar innan själva spelomgången börjar och här finns det några olika varianter men standard är att man får lägga ned kort man har på handen på de uppvända korten på bordet. Här får man lägga ned kort på alla uppvända kort, även om de tillhör någon motspelare. Regeln är att kortet eller korten man lägger ner måste ha samma valör som det uppvända kortet så man kan bara lägga en knekt på en knekt och en sjua på en annan sjua. Rent taktiskt är det bra att lägga ned höga kort på sina egna uppvända kort och låga kort på sin motståndares. Om man kan lägga ned kort så innebär det att man inte längre har tre kort på handen och får då justera antalet genom att dra kort överst i högen så man hela tiden har tre kort på handen.

En variant här är att man även får byta sina egna uppvända kort. Att man alltså kan ta upp ett uppvänt kort från bordet och lägga ned ett annat från handen och på så sätt försöka att optimera sina kort på bordet. Korten på bordet är det sista som används i Vändtia och ju bättre kort man har på bordet desto större är chanserna att vinna. Kom ihåg att det här med att byta korten på bordet är en variant av spelet och det kan vara bra att klargöra med deltagarna innan man delar ut korten ifall man ska eller inte ska använda sig av den här regeln.

Spelet

I vändtia ska man alltid ha 3 kort på handen. Varje gång man lagt ut kort tar man upp lika många kort som man lagt ut från den högen med kort som ännu inte varit i spel.

Regler

 • Den som först blir av med alla sina kort vinner
 • Varje spelare måste lägga samma valör eller högre som översta kortet i leken. Såvida spelaren inte kan lägga en tvåa eller en tia (eller joker). Tvåor är specialkort och kan läggas på alla kort och ”nollställer” och efter att en spelare lagt en tvåa får samma spelare fortsätta genom att lägga valfritt kort på högen (förslagsvis sitt lägsta).
 • Tior är också specialkort, från vilka spelet fått sitt namn. En tia kan läggas på vilket kort som helst och vänder bort högen. När en spelare lägger en tia tar man tian och alla tidigare spelade kort som ligger under tian i högen, och lägger dem åt sidan. Dessa kort är nu ute ur spelet för resten av spelomgången. Spelaren som lade tian får därefter starta om högen och lägga valfritt kort (förslagsvis sitt lägsta).
 • Om spelaren har par eller triss kan man lägga samtliga kort av samma valör. Om alla fyra kort i samma valör ligger tillsammans i högen så vänds högen bort och spelaren som la kortet eller korten som resulterade i vändningen får börja om och lägga valfritt kort. Ett fyrtal fungerar alltså på samma sätt som en tia i det avseendet att man vänder bort alla spelade kort och tar ut dem ur spel för den här spelomgången.
 • Om spelaren vars tur det är i turordningen inte har samma valör eller högre (eller en tvåa eller tia) än det som finns i högen får spelaren chansa genom att dra ett kort ur högen med ännu ospelade kort. Om kortet är högre lägger man ned detta och det är nästa spelares tur att agera. Om chanskortet är lägre än valören i högen får spelaren ta upp hela högen på handen. Man behöver inte chansa om man inte vill. Man kan ta upp hela högen direkt.
 • När man lagt ut ett, eller flera, kort på högen avslutar man sin tur genom att ta upp lika många kort från den oanvända högen som man lagt ut så att man alltid har minst tre kort på handen. Om man fått ta upp den spelade högen så man har fler än tre kort på handen så tar man inte upp något kort från den oanvända högen förrän man blivit av med de överflödiga korten och än en gång har tre eller färre kort på handen.
 • När korten i den oanvända högen är slut börjar slutspelet. Efter att man blivit av med sina kort på handen börjar man använda korten som ligger på bordet. Först måste man använda sina tre uppvåtvända kort, i valfri ordning. Efter att dessa tre uppåtvända kort är slut får man använda sina nedåtvända kort i valfri ordning. De sista tre korten blir alltså chansningar eftersom man inte vet vad som finns där. Om kortet man chansar med är lägre än det som ligger i högen så tar man upp högen på handen precis som om man misslyckas med att lägga högre i vanliga fall.
 • Den spelaren som först blir av med alla sina kort på handen och de som ligger på bordet är vinnare av omgången.

 

Varianter

Det finns en del olika varianter av vändtia. Här kommer några exempel på specialregler som kan förekomma. Det här helt valfritt om och hur man kan använda dessa.

 1. Jokrar används och fungerar på samma sätt som tvåor.
 2. Även sjuor har samma funktion som tvåor, fast med skillnaden att den som lägger sjuan inte får lägga igen utan turen går över till nästa spelare och denne får istället börja om och lägga vad som helst.
 3. Att man inte får gå ut på tvåor, tior eller ess. Om det sista kortet slumpar sig så att det är en tvåa, en tia eller ett ess så får man inte gå ut utan man måste istället ta upp alla kort och försöka att spela bort dem.