Hjärter

Hjärter är ett otroligt roligt spel för fyra spelare som blivit välkänt efter att det under många år ingick som ett av spelen man fick med när man installerade Windows. Hjärter, tillsammans med patienterna hjärter och harpan och det oändligt populära MS Röj var några av spelen som Windows bjöd sina användare på. Hjärter är ett spel där taktik kan vara avgörande och att överlista sina motståndare och välja hur man ska spela sina kort till stor del bestämmer utgången av spelet.

Förberedelser

I hjärter behöver man 4 spelare totalt och en vanlig kortlek på 52 kort. Spelarna ska sitta mitt emot varandra, en åt varje väderstreck kan man säga. Varje spelare ska ha en spelare till höger, en till vänster och en framför sig. Man behöver också ett papper och en penna att skriva poäng på. I moderna tider går det också bra med en smartphone eller liknande där man kan skriva in poäng till respektive spelare.

Given

En spelare blir utsedd att börja som dealer och denne blandar korten och delar ut samtliga kort jämnt fördelat mellan spelarna. Varje spelare ska ha 13 kort var som man sedan sorterar efter färg och valör. Därefter får varje spelare välja 3 kort som denne inte vill behålla. Varje hjärterspel kan delas upp i fyra omgångar. Den första omgången skickar man sina tre oönskade kort till spelaren till höger. Andra omgången ger man korten till spelaren till vänster, tredje gången skickar man korten rakt över bordet och den fjärde omgången får man inte byta kort alls.

Spelet

Spelaren som har klöver två på handen är den som börjar spelet genom att lägga ut klöver två. Man spelar medsols i Hjärter varje spelare lägger sedan ut ett kort till alla fyra spelare har lagt ut ett kort. Den spelaren som lägger det högsta klöverkortet tar hem sticket. Man måste följa färg om man kan och den första spelomgången får man inte lägga ut några poängkort. Kan man inte följa färg så får man saka valfritt kort som inte är ett poängkort. Den som vann första sticket lägger nu ut ett valfritt kort. Nu får även spelare som inte kan följa färg saka poängkort. Poängkorten består av alla hjärter och spader dam. Man får aldrig börja med att lägga ut ett poängkort förrän ett sådant har sakats i något tidigare stick. När alla kort är utspelade räknar respektive spelare sina poängkort. Varje hjärter är värd 1 poäng var och spader dam är värd 13 poäng. I hjärter gäller det att få så lite poäng som möjligt så man vill undvika hjärter och spader dam. Efter att poängen är räknade och bokförda så tar nästa person och blandar och delar leken och det är nu dags för omgång två då man skickar sina tre kort till vänster istället. Så här fortsätter det tills någon har nått 100 poäng. Om ingen når hundra poäng efter att man spelat fyra omgångar så börjar man om och skickar sina tre kort till höger igen som i omgång 1.

Regler

  • Den spelare som först får 100 poäng förlorar
  • Om en spelare lyckas ta alla poängkort i en omgång (alla 13 hjärter och spader dam) kallas det att ta ned månen. Spelaren som lyckas med det får själv 0 poäng och de tre andra spelarna får 26 poäng var.
  • Man måste alltid följa färg om man kan i hjärter.
  • Om man inte kan följa färg så får man saka vilket kort man vill. Förutom i första sticket då det aldrig får gå några poängkort.
  • Efter ett vunnet stick får man inte börja med ett poängkort, om inte ett poängkort redan sakats i något av de tidigare sticken.