Gin Rummy

Det är inte alla kortspel som erbjuder en blandning av tur och skicklighet. Gin Rummy är ett av spelen där du behöver ha både Fru Fortuna och din egen förmåga på din sida – och det har gjort det till ett av de populäraste kortspelen i Rummy-familjen. Särskilt svårt är det inte att lära sig, vilket gör att det passar de flesta.

Förberedelser

Det enda som behövs för att spela Gin Rummy är en normal kortlek med 52 kort. Jokrarna ska sorteras bort eftersom de inte spelar någon roll i spelet. Du behöver inte heller papper och penna för att hålla reda på ställningen eftersom det är enkelt att överblicka själv. Däremot behöver ni vara två personer för att Gin Rummy ska gå att spela.

Given

Eftersom Gin Rummy endast går att spela med två personer spelas det individuellt – och en av deltagarna tar på sig att dela ut den första given. Varje spelare får då tio kort på handen som är dolda för motspelaren. Resterande kort läggs med baksidan upp bordet med undantag för det högsta kortet som placeras synligt för båda parter för att sätta igång spelet.

Spelet

I Gin Rummy gäller det att få så många färgstegar, tretal och fyrtal som möjligt på hand. För att inleda spelet får därför spelaren som inte delade ut given möjlighet att plocka upp det synliga kortet. För varje kort som plockas upp lägger spelaren också ner ett kort med uppvänd framsida. Spelarna alternerar tills en av spelarna ”knackar” – och avslutar omgången.

Regler

  • Samla tretal, fyrtal och serie i färg
  • Högt kort ger mer poäng
  • Först till 100 poäng vinner

Varianter/sammanfattning

Det finns fler än en variant av Gin Rummy som har förändringar i spelets regler. Oklahoma Gin är ett exempel på en annan variant där man spelar till 150 poäng istället för 100. Det finns också en variant som heter Hollywood Gin med en poängräkning i tre kolumner som ytterligare bidrar till spänningen. Om du vill ha ett enklare spel som alla kan delta i är dock standardversionen av Gin Rummy ett optimalt val.