Écarté

Écarté är ett kortspel som har spelats längre än någon idag kan minnas. Det finns källor som hävdar att det spelades redan på 1700-talet i Frankrike. Det spelas med 32 kort, där alla kort mellan två och sex saknas. Essen har ett värde mellan tian och knekten, vilket är unikt för spelet.

Det som gör att en spelare vinner är att hon vinner flest stick. Varje spelare får fem kort i spelets början och resten av kortleken läggs upp och ned på bordet. Det översta kortet vänds upp och färgen som detta kort har är den färg som är trumf och rangordnas högre än de andra.

Spelets gång

Efter detta har spelarna möjlighet att byta ut de kort de inte är nöjda med, valfritt antal gäller. Förhand kan också föreslå kortbyte medan given antar eller tackar nej till dessa. Om given säger ja måste båda spelarna byta lika många kort var och därefter görs samma sak igen.

Sedan räknas alltså poäng beroende på hur många stick som varje spelare vinner i spelet. Tre till fyra stick ger en poäng, medan den spelare som har vunnit fem stick tilldelas två poäng. Om given har vunnit de flesta sticken får hen också ytterligare ett poäng – förutsatt att hen inte har bytt några kort.

Vinst och spelet i kulturen

Har däremot förhanden vunnit de flesta sticken och given samtidigt inte har godtagit några av hens förslag på kortbyte innebär detta att den förste får ett extra poäng. Den spelare som sitter inne på kungen med trumffärgen får ytterligare ett poäng. Den som först uppnår fem poäng går vinnande hem.

Écarté finns omnämnt på flera håll i litteraturen och även på film. Bland annat nämns spelet i William Wilson av Edgar Allan Poe från 1839. I Gustave Flauberts Madame Bovary nämns spelet också och även i Alexandre Dumas Greven av Monte Cristo omnämns écarté. Det är med andra ord ett spel med historia.