Écarté

Écarté är ett klassiskt kortspel som på svenska kallas ekarté. Det tros härstamma ifrån Frankrike där det spelades på nöjessalonger under sjutton- och artonhundratalet. Kortspelet kan spelas av alla med intresse för kortspel då reglerna är relativt enkla och upplägget underhållande. Det är framförallt ett parspel men kan också spelas av tre, där den tredje personen tar förlorarens plats vid ny omgång.

Förberedelser

Det som behövs för att kunna spela Écarté är en helt vanlig kortlek, men där samtliga kort från två till sex tagits bort. Det ger totalt 32 stycken spelkort som används under omgången. Spelet kräver ytterligare en modifiering av kortleken där rangordningen för de högsta korten, essen, förändras. Dessa placeras istället mellan tior och knektar vilket gör att kungen är det högsta kortet.

Given

Inför ett spel bestäms vem som ska vara förhand respektive givare, med andra ord den som delar ut kort och den som tar emot. Oftast är förhanden den spelare som sitter till vänster som givaren. Spelet börjar med att fem kort vardera delas ut och ett sista kort läggs upp som trumffärg. Önskar förhanden byta korten denne har på handen så kan detta göras om det accepteras av givaren.

Spelet

När deltagarna är nöjda med sina kort påbörjas spelet och förhanden lägger fram ett kort. Det är nu givarens tur att lägg ett kort i samma valör men av högre värde. Om det inte går kan ett kort av trumffärgen läggas och i sista fall, ett kort av helt annan valör. Den spelare som lägger det mest värdefulla kortet i form av samma valör och högre värde eller trumffärg vinner. Det räknas som ett stick och den som vinner flest av fem stick vinner 1 poäng. Spelet fortsätter tills någon uppnått 5 poäng.

Regler

  • Om en spelare vunnit samtliga stick erhålls ytterligare 1 poäng
  • Byte av kort måste alltid initieras av förhand och godkännas av givaren
  • Är trumfkortet en kung får givaren 1 poäng

Varianter/sammanfattning

Écarté kan spelas i olika varianter och den version som beskrivs ovan är den vanligaste bland svenska kortspelare. I andra versioner är det tillåtet för publik att satsa pengar på vem som vinner och under tiden som spelet är igång, även ge råd till spelarna. Det är framförallt vanligt i den franska versionen av Écarté medan den engelska versionen stämmer mer överens med vad som beskrivits ovan.