Hej Knekt

Hej Knekt är ett livligt kortspel som är mycket lämpat för barn men som med fördel spelas i familjen med en mix av vuxna och barn. Skälet till att det ibland kan krävas en vuxen är att viss oenighet kan uppstå gällande vem som var sist med att göra det spelet går ut på, nämligen att vissla eller säga något förutbestämt.

Spelet kan spelas med upp till sex deltagare. Är det fyra deltagare delas hela kortleken ut så att alla får lika många kort. Är det fem deltagare plockas två tvåor bort och vid sex deltagare tas alla tvåor bort. Detta görs för att alla spelare ska få lika många kort. Det är viktigt då spelet går ut på att bli av med sina kort.

Spelet startar

Nu lägger alla deltagarna sin hög med kort framför sig på bordet eller golvet framför sig, med baksidan uppåt. Då några av momenten i spelet är av en fysisk karaktär som kan bli ganska stökig är det till viss fördel om man sitter på golvet och spelar. Spelet startar med att den som sitter till vänster om given börjar spela.

Regler

Den första deltagaren drar sitt översta kort och lägger det i mitten med framsidan uppåt. Har kortet valören två till nio händer ingenting utan nästa spelare tar sitt översta kort och lägger det i mitten. Har kortet valören tio ska alla vissla högt. Är det en knekt ropar alla ”Hej knekt!”. Är det en dam säger alla ”Goddag dam!”.

Nu blir det bullrigt

Är det en kung ska alla resa sig upp och göra honnör. Och slutligen: är det ett ess daskar alla handen i bordet eller golvet. Den som är sist med att göra vad kortet visar får ta upp högen i mitten på bordet. Då någon har slut på kort lämnar denne spelet, som fortsätter tills någon förlorar genom att ha hela kortleken på handen.