Hej Knekt

Knekt är ett klassiskt kortspel som kan spelas av tre till fem personer. Det är ett relativt enkelt spel som med fördel kan spelas av alla i familjen. Precis som spelets namn antyder så är det knektarna som är de viktigaste korten. Vitsen i spelet är att ta så lite poäng som möjligt och knektarna ger poäng. Det gäller att undvika dem då en vunnen knekt ger ett poäng – eller att ta hem dem alla, då slipper du straffpoäng.

Förberedelser

I Knekt används alla 52 kort i kortleken, men jokrarna används inte. Vid spelets början ska alla spelare ha lika många kort. Beroende på hur många spelare som deltar behövs det ibland att kort avlägsnas att göra det möjligt. De korten som kan tas bort är tvåorna i enlighet med antal spelare. Vid tre deltagare tas en tvåa bort, är ni fem spelare tas två tvåor bort. Papper och penna kan behövas för att hålla reda på poängfördelningen under spelets gång.

Given

Knekt är ett spel där deltagarna spelar individuellt mot varandra.. Samtliga kort delas ut, med eventuellt ett antal tvåor borttagna beroende på hur många som spelare. Ni bestämmer vem som ska ge första given och sedan går det i turordning vem som är dealer. När korten delats ut börjar alltid spelaren som sitter till vänster om dealern med att lägga ut ett valfritt kort.

Spelet

När första kortet är lagt lägger resterande spelare ett kort och de måste följa den lagda färgen om det är möjligt, annars kan spelaren saka kort i en annan färg. Den som lagt det högsta kortet i den spelade färgen tar hem sticket.Knekt är ett stickspel. Spelet skiljer sig dock något från andra spel då ett vunnet stick inte ger poäng. Det är knektarna som ger poäng. Förloraren är den som först samlar på sig 10 poäng.

Regler

  • Hela kortleken används – alla spelare ska ha lika många kort
  • Det gäller att undvika knektarna – eller att vinna dem alla
  • Spelarna måste följa färg om möjligt

Varianter/sammanfattning

Knekt är ett enkelt kortspel som finns i en officiell variant. Naturligtvis kan det förekomma lokala eller individuella regeländringar men för det mesta spelas detta spel på samma sätt. Vissa använder sig av en regel där poängen för knektarna ökar efter hand om någon har tagit hem alla. Om inga poäng delats ut under en spelomgång så får alla poäng som om de tagit hem knektarna. Hur poängen sätts får spelarna komma överens om tillsammans.