Kasino

Kasino är kanske det enda fiskespel som på allvar har blivit populärt i engelskspråkiga länder. Spelet antas ha sitt ursprung från Italien trots att det inte finns några direkta bevis på att det någonsin spelats där, i alla fall inte med detta namn. Det finns många kända Italienska fiskespe och det är en bidragande anledning till att man tror att kasino härrör därifrån. 

Den här sidan behandlar kortspelet kasino. Du söker en annan typ av sida ifall du letar efter casino som man kan spela för pengar.

Första gången kasino förekommer i kortspelsböcker är under slutet av 1700-talet i London och kort därefter i Tyskland. I de senare delarna av 1800-talet blev spelet modernt i USA och nya varianter av spelet utvecklades. Det har också varit dispyter gällande hur namnet egentligen stavas. I de första källorna används stavningen Casino men det har bland nyare författare blivit vanligt att det stavas med dubbla S och istället kallas Cassino.

Den standardiserade Anglo-Amerikanska versionen var den som beskrevs först, följt av några intressanta versioner från Sydafrika (Swaziland, Lesotho och Sydafrika) där tagna stick stannar kvar i spelet och kan återanvändas i olika kombinationer.

Spelarna, korten och målet

Spelet fungerar bäst med 2 till 4 spelare. Det går dock att vara fler. Spelet är unikt i det avseendet att det är ett av få spel där korten går jämnt ut oavsett om man är två, tre eller fyra spelare. Fyra spelare kan spela i lag med två spelare i varje lag och lagen spelar mot varandra. Om man är fyra spelare så sitter de två spelarna som bildar ett par mittemot varandra.

Man använder en helt vanligt 52 korts kortlek. Kortens valör berättar dess numeriska värde (ess = 1, två = 2, osv). Målet är att ta stick från korten som ligger på bordet genom att matcha ett kort från handen med ett eller flera kort där summan av korten kombinerat är densamma som kortet på handen. Tagna kort läggs på hög vid sidan och räknas efter att spelomgången är avslutad.

Given

Den som delar ut korten ger fyra kort till varje spelare och fyra kort som ligger uppvända i mitten på bordet (de fyra korten i mitten ligger bredvid varandra så alla kort är synliga). Vanligtvis delar man ut korten i par: två kort till spelarna, två kort uppvända på bordet osv. En del spelare föredrar att dela ut ett kort i taget. När korten är utdelade så läggs de återstående korten åt sidan för tillfället. När alla spelare har spelat sina fyra kort, delas fyra nya kort ut till spelarna utan att några ytterligare kort läggs ut på bordet efter första given. Efter att dessa kort har spelats så delas en ny runda med fyra kort ut och så gör man tills alla 52 kort i leken blivit utdelade (det tar 6 rundor med 2 spelare, 4 rundor med 3 spelare och 3 rundor med 4 spelare). Den som delar ut korten måst säga ”sista” när det sista kortet delas ut. När det sista kortet spelats och handen är över räknas poängen och turen att dela ut korten flyttas ett steg åt vänster.

Spelet

Spelet startas av spelaren som sitter till vänster om personen som delar ut korten och fortsätter sedan medsols, varje spelare måste under sin tur spela ett kort från sin hand. Det kortet får, men behöver inte, ta ett eller flera kort från bordet.

 • Om man tar ett kort eller en kombination av kort så visar spelaren kortet man spelat för att ta kort från bordet för de andra spelarna och tar det spelade och de tagna korten och lägger dem nedåtvända i en hög bredvid sig på bordet.
 • Om man inte tar något av de öppna korten så ligger kortet man spelade kvar uppvänt i mitten av bordet.

Oavsett om man tog ett kort eller inte så går turen över till nästa spelare.

I detalj följer de olika spelmöjligheterna.:

 1. Ta kort med ett klätt kort

Om spelaren spelar ett klätt kort (knekt, dam eller kung) vars valör matchar ett klätt kort på bordet så kan spelaren ta kortet på bordet. Det här är det enda möjliga sättet att ta stick med ett klätt kort. Om bordet har fler än ett kort som matchar spelarens kort så kan man endast ta ett av dessa.

Exempel: På bordet ligger klöver och spader dam, spelaren spelar ruter dam. Spelaren kan endast ta en av damerna på bordet.

 1. Ta kort med ett numeriskt kort

Ett numeriskt kort (ess, 2, …, 10) kan ta andra numeriska kort på bordet som är av samma valör som spelarens kort. De kan också ta kombinationer av kort vars summa är densamma som spelarens kort. Undantag för denna regel:

 • Kort som är del av en kombination (se nedan) kan endast tas av ett kort med samma värde som kombinationens totala värde;
 • När kombinationer tas kan varje taget kort endast tillhöra en kombination.

Exempel: Om spelaren spelar en åtta så kan denne ta en, två eller tre åttor från bordet. Man kan också ta en femma och en trea eller en fyra och två tvåor. Om vi har korten A 2 3 4 5 6 8 på bordet så kan en åtta ta 8, 6 2, 5 3 eller 8, 5 2 A, men inte alla sex kort.

 1. Kombinationer

Ett numeriskt kort kan spelas och kombineras med kort på bordet och bli en kombination. En kombination kan skapas från vilken samling av numeriska kort som helst som kan tas av ett numeriskt kort enligt regel två ovan. Spelaren som skapar en kombination måste tillkännage kombinationens värde (genom att säga till exmepel, ”Kombinerar 5”) och måste även ha ett kort på handen som senare kan ta kombinationen som skapats.

Det finns två typer av kombinationer: Enkla kombinationer och komplexa kombinationer.

 • En enkel kombination består av två eller fler kort vars summa matchar kombinationens värde – till exempel en kombination med summan 5 görs med en tvåa och en trea, en kombination med summan 10 görs med till exempel ett ess, en fyra och en femma.
 • En komplex kombination består av två eller fler kort eller kombinationer av kort vars summa stämmer överens med kombinationens värde. Till exempel en komplex kombination med summan 5 består av 2 och 3 samt ett A och 4. En kombination med summan 5 kan också göras av ett A och 4 och 5. En kombination med värdet 9 kan göras av två 9 eller med 6 och 3 plus 5 och 4 samt 9.

När man gör en kombination måste man inkludera kortet man just spelat – Man kan inte skapa en kombination av endast kort som redan låg på bordet. Kort som tillhör en kombination kan endast fångas som en enhet och aldrig separat.

Exempel

 • Om det ligger en 5 på bordet och en spelare har en trea och en åtta på handen så kan spelaren lägga trean på femman och säga ”kombinerar 8”; den här enkla kombinationen kan nu endast tas av en åtta.
 • Om det ligger ett A och 2 på bordet och spelaren har två treor och en sexa på handen kan ett av dessa kort och antingen:
 1. ta esset och tvåan;
 2. kombinera sin spelade trea med esset och tvåan och göra en enkel kombination och säga ”kombination 6”;
 3. kombinera den spelade trean med ett ess och tvåan och köra en komplex kombination och säga ”kombination 3”

Det är mot reglerna att spela trean och kombinera den med esset och göra en kombination 4, eller på tvåan bygga en kombination med totalvärdet 5 eftersom spelaren inte har en fyra eller femma på handen.

 1. Ta en kombination

En kombination kan tas genom att spela ett numeriskt kort av det värdet som stämmer överens med kombinationens totala värde. Det är alltså möjlighet att ”stjäla” en kombination som skapats av en annan spelare om du har ett kort på handen med samma valör som kombinationens värde.

Om det är din tur och bordet innehåller en kombination som du skapat eller hjälpt till att bygga och ingen annan spelare har lagt till något till sedan din förra tur, så får du inte saka ett kort (se regel 6 nedan) när turen återkommer till dig. Du måste antingen ta ett stick av något slag, skapa en ny kombination, bygga ut en befintlig kombination (Till exempel följa regel 3, 4 och 5). Det är alltid möjligt att ta ett stick i den här situationen – om inte annat så måste du hålla på kortet som kan ta kombinationen till senare, annars är din kombination ett regelbrott.

Om det finns en kombination på bordet och du var den sista spelaren som lade till ett kort till kombinationen så är du tvungen att ha ett kort på handen med samma värde som summan av kombinationen.

När man tar hem en kombination så kan man samtidigt ta alla lösa kort som har samma värde. Om du till exempel har gjort en kombination med värdet 9 och det ligger en femma på bordet. Om spelaren innan dig lägger ut en fyra så kan man ta fyran och femman samtidigt som man tar sin redan gjorda kombination med totala värdet 9.

Det är inte möjligt att ta en kombination med något annat kort än det kort med samma värde som summan av de kombinerade korten har. Om det till exempel ligger en fyra och en trea på bordet som är ihop parade till en kombination med totalen 7 samt en tvåa på bordet så kan man inte spela en nia för att ta kombinationen 7 + 2 – man kan bara ta den där kombinationen med en sjua.

 1. Bygga ut en kombination

Det finns två sätt att bygga ut en kombination:

 1. Du kan lägga till ett kort från din hand till en enkel kombination vilket ökar kombinationens totala värde, under förutsättning att du också har ett kort på handen som kan ta den nya kombinationen. Man kan också bygga in ytterligare kort från bordet om deras totala värde är detsamma som kombinationens. Om man gör detta så blir det en komplex kombination. Man kan aldrig ta ett kort från bordet för att ändra värdet på en enkel kombination.

Exempel A: Det ligger två treor på bordet som kombinerats till en kombination med totala värdet 6. Om du har en tvåa och en åtta på handen så kan du lägga till tvåan till kombinationen och därmed öka kombinationen till en kombination med totalvärdet 8. Nästa spelare som har ett ess och en nia på handen kan då lägga till esset till kombinationen och öka värdet till en kombination 9.

Totala värdet av en komplex kombination kan aldrig ändras. Om originalkombinationen av två treor som i exemplet ovan, istället blivit tillkännagivet som en kombination 3 (istället för 6) så är det inte möjligt för en spelare som har en tvåa och en femma att lägga till tvåan och ändra kombinationen till en kombination 5, likväl hade det heller inte varit möjligt för en spelare som har en tvåa och en åtta att lägga till tvåan och göra det till en kombination 8.

Exempel B: Det ligger ett ess en tvåa och en fyra på bordet; Esset och fyran har blivit kombinerade till en kombination med totalvärdet 5. Du har en trea, en åtta och en tia på handen. Du kan då lägga till trean till den enkla kombinationen och därmed skapa en kombination med totalvärdet 8 men man får inte använda den tvåan som ligger på bordet för att göra en kombination med totalen 10.

Exempel C: Det ligger en trea och en fyra på bordet som lagts ihop till en kombination med totalen 9. Det ligger också en separat nia på bordet. Du har en tvåa och en nia på handen. Du kan använda din tvåa och kombinera den med den kombinationen med totalen 7 som redan ligger på bordet och därmed skapa en kombination 9, samtidigt som du inkluderar den ensamma nian på bordet och genom att tillkänna ge att du bygger en kombination med totalen 9 så har du förändrat den enkla kombinationen till en komplex kombination.

 1. Genom att spela ett kort från din hand så kan du lägga till kort till vilken kombination som helst genom att antingen lägga dit ditt ensamma kort eller att kombinera ditt kort med något annat kort på bordet som ännu inte är knuten till en kombination, så länge som korten matchar det totala värdet av den kombinationen som redan ligger där, så längde du har ett kort på handen som motsvarar den befintliga kombinationens totala värde.

Exempel: Det ligger en kombination på bordet med totalvärde 9 som består av en femma och en fyra. Det ligger också en trea på bordet. Du har en sexa och två nior på handen. Du kan då spela din sexa, kombinera den med trean och den befintliga kombinationen och göra en ny komplex kombination med totala värdet av 9. När det är din tur nästa gång (förutsatt att ingen tar kombinationen) så kan du lägga till en av niorna från din hand till kombinationen. Slutligen, på din nästa tur kan du ta hem hela sticket med den komplexa kombinationen med din andra nia.

Kom ihåg att när du skapar eller lägger till kort till en kombination så måste du använda ett kort från din hand. Man kan inte slumpmässigt kombinera kort som redan ligger på bordet för att skapa en kombination. Kom också ihåg att så fort en kombination innehåller mer än ett kort eller kombination av kort som har samma totala kombinationsvärde så är det en komplex kombination och totala värdet av kombinationen kan inte längre ändras.

Exempel: Det ligger en komplex kombination med totalen 8 på bordet som består av en trea, en femma och en åtta. Det ligger också en lös sexa på bordet. Du har en tvåa, två åttor och en tia på handen. Du kan lägga till en av dina åttor till den komplexa kombinationen och då göra så att den innehåller en trea, en femma och två åttor, eller lägga till din tvåa med den ensamma sexan på bordet och då få en komplex kombination som består av en trea, en femma, en åtta, en tvåa och en sexa. Totala värdet är fortfarande 8 på denna komplexa kombination. Man kan dock inte använda sin tvåa för att ändra totala värdet till tio.

 1. Saka

Om man spelar ett kort utan att bygga en kombination eller utan att ta ett stick från bordet så lägger man kortet uppvänt på mitten av bordet bredvid de andra korten och det blir då som vilket annat kort som helst där som kan tas och kombineras med andra kort framöver. När man lagt ut kortet går turen sedan över till motspelaren och det här kallas att saka. Man får saka ett kort även om kortet hade kunnat ta hem ett stick.  

Exempel: Anta att din partner i ett fyra spelares parspel har två tior på handen och du har en tia. Din partner spelar sin tia och nästa spelar tar den inte. När det är din tur, om du misstänker att din partner har ännu en tia så kan du lägga ut din tia utan att ta något, vilket lämnar två tior på bordet för din partner att ta hem.

Den enda gången det inte är tillåtet att saka är om det finns en kombination på bordet och du var den sista spelaren som lade till kort till kombinationen.

När alla kort har spelats i den sista spelomgången så får den spelaren som sist tog hem ett stick de resterande korten som ligger på bordet. Det är därför det är viktigt att den som delar ut korten annonserar när det sista kortet delas ut.

Taktiktips: Det är ofta bra för den som delar korten att behålla ett klätt kort och spela ut som sista kort, om möjligt; det kommer att kunna ta det matchande klädda kortet på bordet och därmed också ta hem alla andra kort som ligger kvar på bordet.

Poängräkning

Varje spelare (eller lag) räknar deras poäng baserat på korten i sticken de tagit hem. Det finns elva poäng varje hand:

 • Den som har flest kort får tre poäng
 • Den som har mest spader får en poäng
 • Varje ess är värt ett poäng
 • Ruter tio kallas Storan och är värd två poäng
 • Spader två kallas lillan och är värd en poäng

Om det är oavgjort vem som har flest spader eller kort så blir det oavgjort och ingen får poäng för dessa.

Den som först få 21 poäng eller mer, oavsett hur många rundor det tar, vinner. Om två spelare når över 21 i samma omgång så vinner den mest poäng. Om de har lika mycket poäng blir det oavgjort och ytterligare en omgång spelas.

Variationer

Kombinationer är den mest invecklade delen av spelet och det finns olika variationer i exakt vad som är tillåtet när det kommer till skapandet och tagandet av kombinationer och många av kortspelsböckerna är tvetydiga när det kommer till just detta. Somliga spelar med lite snällare och mer tillåtande regler, exempelvis:

 • Vissa spelare tillåter att man sakar ett kort samtidigt som man kombinerar andra kort på bordet, utan att använda kortet man spelar.
 • Vissa spelare tillåter att en spelare att saka ett kort trots att denne i omgången innan gjort en kombination och därmed lämnar kombinationen kvar på bordet.
 • Vissa spelare tillåter att man använder kort på bordet till hjälp för att öka värdet på en enkel kombination, förutsatt att kortet man spelar också används för att öka värdet. I den här varianten av spelet kan man som i exempel B under regel nr 5 ovan så kan en spelare som spelar sin trea på kombinationen med totalvärde 5 ta med tvåan på bordet och då göra en enkel kombination med totalvärdet 10. Å andra sidan, om det var en kombination med värdet 6 och en trea låg på bordet och spelaren har två nior i handen så kan denne ändå inte kombinera en av niorna med kombinationen med värdet 6 och lägga till trean för att göra en komplex kombination med värdet 9. Eftersom när man ändrar värdet på en kombination så måste handen man spelar vara med och ändra värdet på kombinationen.
 • Vissa spelare behandlar en enkel kombination som exakt som om det vore ett enkelt kort med samma värde för avsikten att ta hem eller utöka kombinationen. Till exempel, om det finns en kombination med totalvärdet 6 som är gjort av en femma och ett ess på bordet tillsammans med en ensam fyra så skulle en spelare som håller en tia på handen kunna ta kombinationen, lägga till fyran och spelaren som har tian kan då ta dessa. Eller en spelare som har två tior kan lägga in sin ena tia och få en komplex kombination med totalvärdet 10.

Tabbe

Många spelare räknar en tabbe som ett poäng. En tabbe är när en spelare tar alla kort som finns på bordet och lämnar det tomt så att nästa spelar är tvungen att saka ett kort. När man gör en tabbe så sparas det spelade kortet uppvänt i högen så att man lätt kan räkna antalet tabbar när omgången är klar. Det går att göra en tabbe med det sista kortet i den sista omgången om man tar alla kort på bordet. Om man får de resterande korten för att man tog det senaste sticket så räknas det inte som en tabbe.

Poäng

Det finns olika sätt att vinna spelet. Andra sätt att vinna är:

 • Att få 11 poäng. Vissa spelar till 11 poäng istället för 21. Om man är två spelare så får den spelaren med mest poäng mellanskillnaden mellan de två spelarna som poäng.
 • Spela till 50 poäng.

Vissa ger två poäng till den som har mest kort istället för tre och en poäng till den spelaren som tog det sista sticket i spelet.

Vissa spelare räknar annorlunda när man ska avgöra vem vinnaren är när två spelare når målpoängen i samma omgång. Man räknar då poängen i ordningsföljden antal kort, flest spader, lilla, storan, ess (i ordningen spader, klöver, hjärter, ruter) och tabbar.

Allt eftersom man närmar sig målet så räknar vissa spelare poängen allt eftersom man får dem. Man räknar då varje tabbe, ess, lillan och storan när man får dessa och spader så fort man har 7 av dem eller antal kort så fort man har 27. I det här fallet så avslutas spelet så fort någon spelare har nått målet (även om motståndaren egentligen har fått fler poäng men missat att tillgodoräkna dessa). Vissa räknar tabbar när dessa inträffar men alla andra poäng i en speciell ordning, med en överenskommen ordning för essens valör.

Royal Casino

I Engelska och Amerikanska böcker beskrivs en annan version av spelet som kallas Royal Casino. Det skiljer sig från ursprungsspelet när det kommer till klädda kort och ess. Knektar har ett värde av 11, damer 12 och kungar 13. Ess kan vara både 1 och 14 och spelaren väljer vilket värde esset har. Klädda kort och ess kan ta och tas och kan inkluderas i kombinationer på samma sätt som andra kord. Till exempel så kan en dam ta en femma och en sjua kombinerat till 12 och ett ess kan ta en kung och ett annat ess. Då räknar man esset man tar med som 14 poäng och esset man tar som 1 poäng.

Kasino i Finland

Kasino är ett populärt spel i Finland som påminner mycket om Royal Casino men normalt spelas utan kombinationer: så den enda möjligheten att ta ett stick eller att saka ett kort (lägga ut ett kort på bordet som inte tar ett stick) på bordet. Det spelas vanligtvis med två spelare men det går att vara tre och fyra spelare om så önskas. Som vanligt använder man en 52-korts kortlek och man delar ut fyra kort till spelarna och fyra på bordet, två i taget. Varje gång de fyra korten spelarna har är slut så fyller man på med fyra nya tills alla kort i leken har använts.

 • Kungar har ett värde av 13, damer 12, knektar 11 och korten 2 till 10 har sitt vanliga värde.
 • Ess har ett värde av 1 när de ligger på bordet och 14 när de spelas från spelarens hand. Ett ess kan alltså aldrig ta ett ensamt ess från bordet.
 • Spader 2 (lillan) har ett värde av 2 när det ligger på bordet men 15 när det spelas från spelarens hand.
 • Ruter 10 (storan) har ett värde av 10 när det ligger på bordet men 16 när det spelas från spelarens hand.

Poängräkningen är lite annorlunda jämfört med standardversionen av Casino och här är korten värda mindre och spader värda mer.

 • Flest kort: 1 poäng (inga poäng om det är oavgjort)
 • Flest spader: 2 poäng (1 poäng var om det är oavgjort i ett parti med 3 eller 4 spelare)
 • Ess: 1 poäng var
 • Spader 2 (lillan): 1 poäng
 • Ruter 10 (storan): 2 poäng

Det blir 10 poäng totalt i varje hand, såvida det inte blir oavgjort. Dessutom så får man ett poäng extra för varje tabbe, som i Finland kallas mökki och dessa markeras genom att man vänder upp kortet som gjorde tabben så att man lätt kan se hur många tabbar man har gjort när poängen räknas. Om alla spelare har minst en tabbe så tas en bort (varje spelare/lag blir då av med en tabbe). Det här kan spela stor roll när spelet närmar sig slutfasen.

Den spelare som först får 16 poäng vinner. På grund av detta så räknas tabbar direkt när dessa förekommer så ett spel kan avslutas i mitten av en hand. Andra poäng kan inte användas förrän alla kort har spelats. Poängen är sedan sammanslagen och om någon spelare har 16 poäng eller mer så vinner den med högst poäng. Om det skulle bli oavgjort så räknas ess, lillan och storan först och om det fortfarande är oavgjort så räknas spader och slutligen totala antalet kort.

Cristian Seres’ Kasino sida har regler, variationer och tips och råd till Finska Kasino.

Kasino i Sverige

En version av Royal Casino populär i Sverige också. Enligt Dan Glimnes beskrivning i Kortspelshandboken är det en liten skillnad från det finska spelet. Ess har ett värde av 1 och 14 helt enligt spelarens tyckte. Kungar har ett värde av 13, damer 12 och knektar 11. Alla vanliga kort är värda sitt vanliga värde och det är inte något speciellt värde på spader 2 och ruter 10.

Precis som i Finland kan det spelas med 2, 3 eller 4 spelare. Poängräkningen är lika med det enda undantaget att man får ett extrapoäng till spelaren som tar det sista sticket (sistan) och därmed också får de återstående korten på bordet. Totalen blir då 11 poäng per omgång om det inte blir oavgjort och tabbar ger 1 poäng var. Vinnaren är den spelare som först får 16 poäng eller mer, vilket kan hända under en spelomgång.

Swazi Casino

Den här intressanta versionen av Casino är populär i Swaziland lämnades in av Jonathan Dushoff. Kombinationsprocessen skiljer sig från den Anglo-Amerikanska versionen av Casino. Tagna kort behålls uppvända och det kortet högst upp i din hög av tagna stick kan tas av motståndaren och läggas till i deras kombinationer.

Spelare, kort och giv

Swazi Casino spelas av 2, 3 eller 4 spelare och man använder en vanlig kortlek med 52 kort. Varianten där det är 3 eller 4 spelare blir den som beskrivs först här. När man spelar 4 spelare så är de två spelarna som sitter mitt emot varandra i ett lag. Spelet spelas vanligtvis motsols. När man ska ta andra kort så har de numeriska korten sitt vanliga nummervärde och knektar är värda 11 poäng, damer 12 och kungar 13 poäng. Ess kan vara både 1 och 14 poäng.

Kortleken blandas och spelaren som sitter till höger om den som blandar korten tar fyra kort från mitten av leken och lägger dessa uppvända på mitten av bordet. Resterande kort delas sedan ut av den personen som blandade kortleken. Korten delas ut ett i taget till spelarna. Först slumpar man vem som blir dealer och därefter så faller uppgiften på den som sitter till höger om den som delade omgången innan.

Ibland används speciella regler för de första fyra korten som läggs på bordet. Om det är för många poängkort på bordet från start så kan omgången bli ganska ointressant. När det är fyra spelare så har paret som börjar ett stor underläge i slutet av spelet vilket balanseras av att de har ett stort övertag i början av spelet och är de som först får börja ta stick. Fördelen med att börja minskar om det är för många poängkort från start. Det finns många olika variationer men det är föreslaget att om de första korten på bordet innehåller antingen:

 • Kort med poäng
 • Tre eller fler klädda kort

De fyra korten på bordet läggs i sådana fall tillbaka i leken som blandas om och fyra nya kort delas ut igen.

Spelet

Alla tagna kort behålls uppvända i en stor hög framför spelaren som tog dem. I de fall då man spelar fyra spelare så delar paren hög. Nya stick läggs högst upp i högen. När man tar ett stick som innehåller flera kort så får man sortera de tagna korten som man vill innan man lägger dem uppvända i högen, förutom kortet man tog sticket med, det måste hamna högst upp i högen. Man behöver heller inte visa de andra spelarna i vilken ordning man lagt korten i högen. När man spelar parvis så kan du själv sortera korten, eller om det är din partner som har hand om ert lags hög med stick så ger man korten till partnern som då sorterar dem istället.

I mitten på bordet är området för de öppna korten. Dessa kort är de som är öppna för alla spelare att ta med hjälp av de egna korten på handen. Vid spelets början lägger man ut fyra separata kort i mitten av bordet. Allt eftersom spelet fortlöper kan dessa kort tas som stick eller ytterligare kort läggas ut på mitten av bordet. Det är också möjligt för korten i mitten på bordet att kombineras ihop till olika kombinationer – det är små korthögar med ett specifikt totalvärde som behandlas som ett kort tills dessa tas av en spelare som ett stick. Det finns två typer av kombinationer

 • Enkel kombination är en hög av kort vars värde är summan av de olika korten i högen – till exempel så kan en enkel kombination med totalvärdet 13 bestå av en sexa, en femma och en tvåa.
 • En ökad kombination består av två eller fler ensamma kort eller kombinationer av kort som alla har samma totala värde – Ett exempel på en ökad kombination med totalvärdet 12 kan vara två damer, eller en dam och en sjua och en femma eller två sexor, en åtta och en trea och ett ess, eller två damer, en tia och en tvåa, två treor och en sexa och så vidare.

Varje kombination har en skapare som är ansvarig för att ta hem sticket med kombinationen, såvida inte värdet ändras av en annan spelare, eller att sticket tas hem av en annan spelare. Ensamma kort på bordet har inte någon speciell tillhörighet.

Turordningen i spelet roterar och din tur kan bestå av flera olika händelser i valfri ordning. Under ditt drag så måste du spela exakt ett kort från din hand. De fem olika möjligheterna under din tur i ordningen är:

 1. Att spela ett kort från din hand och ta ett eller fler enskilda kort och/eller en kombination från bordet
 2. Att skapa en kombination
 3. Ändra värdet av en befintlig kombination genom att lägga till ett kort från din hand
 4. Att skapa eller lägga till utökad kombination
 5. Att saka ett kort från din hand och lägga ut det på bordet

Exemplen 1, 3 och 5 involverar ett kort från din hand och det innebär att endast ett av dessa exempel kan utföras under din tur. Exempel 2 och 4 kan innebära att man spelar ett kort från sin hand, men det kan också genomföras med de befintliga korten på bordet. Så länge inget kort från din hand blivit involverat så kan du skapa hur många enkla- och utökade kombinationer som helst, före eller efter att du spelat kortet från din hand.

Varje möjlighet under din tur beskrivs i detalj nedan:

 1. Att ta ett stick

Man kan endast ta ett stick genom att spela ett kort från sin hand.

 • Om du spelar ett kort från din hand som matchas av ett kort från bordet så kan man ta singelkortet som ett stick
 • Om kortet du spelar matchar flera ensamma kort på bordet så kan du ta dessa som ett stick
 • Om kortet du spelar matchar värdet på en kombination så kan man ta kombinationen som ett stick, oavsett vem som skapat kombinationen.

Om kortet man spelar matchar enskilda kort såväl som kombinationer så kan man ta dem alla.

Man kan däremot inte ta det översta kortet från motståndarens hög med stick (indirekt kan man dock göra det genom att först använda dem för att utöka en kombination – mer om det nedan). Man kan också bara ta kombinationer genom att spela ett kort som matchar kombinationens totala värde. Man kan inte lägga till värdet från en annan kombination eller kort för att skapa en matchande summa. Exempel: På bordet ligger en kombination med totala värdet 8 (en femma och en trea), det ligger också en kombination med totala värdet 6 (en fyra och en tvåa) och det ligger även en ensam sexa på bordet. Om man spelar ett ess (14 poäng) så kan det inte ta någonting. Om man däremot spelar en sexa så kan den ta både en ensamma sexan på bordet likväl som kombinationen vars totalvärde är sex (fyran och tvåan).

Om du spelar ett kort som kan ta flera stick på bordet, men väljer att bara ta en utvald del av alla de som är tillgängliga så kan din motspelare kräva att du tar alla stick som kortet du spelat kan ta. Motståndaren kan göra så om denne tror att du kan få en fördel genom att lämna några kort på bordet som du annars hade kunnat ta med ditt spelade kort. Om motståndaren istället tror att du missat att ta alla stick på grund av slarv så kan denne låta bli att säga något och låta dig gå miste om kortet eller kombinationen du missat.

Det är tillåtet att spela ett kort som hade kunnat ta stick utan att ta något och istället lägga till kortet i en kombination. Om du använder ett kort på detta sätt har inte motståndaren någon rätt att kräva att kräva att du tar alla stick istället.

 1. Skapa en enkel kombination

Enkla kombinationer kan skapas av ensamma kort på bordet med eller utan att lägga till ett kort från din hand. Spelaren som skapar kombinationen blir dess ägare. Man är endast tillåten att skapa en kombination om man har ett annat kort på handen som kan ta kombinationen nästa runda.

Exempel:

 • Det ligger en femma, en trea och en tvåa på bordet och du har en tia på handen. Du kan då skapa en kombination med totalvärdet tio genom att helt enkelt kombinera femman, trean och tvåan.
 • Det ligger en fyra och en femma på bordet och du har en femma och ett ess på din hand. Du kan då spela femman och kombinera den med fyran och femman och göra en kombination med totalvärdet 14.

Det är inte tillåtet att använda kort från någon stickhög när man skapar enkla kombinationer som dessa ovan.

 1. Ändra värdet på en enkel kombination

Man kan ändra värdet på en enskild kombination om följande kriterier är uppfyllda:

 • Kombinationen ägs för tillfället av en annan spelare
 • Man kan ändra värdet genom att lägga till ett ensamt kort från din hand
 • Du har ett kort på handen som motsvarar det nya värdet av kombinationen

Genom att ändra värdet på en kombination tar man också över äganderätten till kombinationen.

Exempel: Om din motståndare har gjort en enkel kombination med totalvärdet 9 och du har en tvåa och en knekt på handen så kan du lägga till din tvåa i kombinationen och då ändra totalvärdet till 11. Det här är inte tillåtet om det är du (eller din medspelare om man spelar parvis) som skapat kombinationen med värdet 9.

Det går inte att både ändra värdet på en kombination och att sedan ta hem sticket i samma omgång eftersom det skulle innebära att man spelar två kort från sin hand.

Det är heller inte möjligt att ändra värdet av en utökad kombination.

 1. Utökade kort eller kombinationer

Man kan utöka en kombination som ägs av sig själv eller sin partner genom att lägga till ensamma kort eller flera kort av samma värde. När man utökar en kombination så kan man använda ensamma kort från bordet, ett kort från sin egen hand eller översta kortet i motståndarens stickhög. Det är fullt möjligt att skapa en enkel kombination och sedan utöka denna under samma omgång.

Om det är ett kort på bordet som du kan matcha med ett kort från din hand så kan du göra det till en utökad kombination genom att lägga till kort från din egen hand, från bordet eller översta kortet från motståndarens stickhög. Man blir då också ägare av den kombinationen.

Man kan utöka en kombination som ägs av sin motspelare om man tar hem kombinationen i samma omgång. Eftersom man endast kan ta stick med hjälp av kort från sin egen hand och man bara får spela ett kort från handen under varje gång i turordningen så måste utökningen av kombinationen ske med hjälp av kort från bordet eller från motståndarens stickhög.

Man får inte använda kort från sin egen (eller sin partners) stickhög för att utöka en kombination.

Värdet av en utökad kombination kan aldrig ändras. En sådan kombination kan bara utökas ytterligare med flera kort som når upp till samma värde och senare tas av ett kort med samma värde som den utökade kombinationens totala värde.

Endast det översta kortet i motståndarens stickhög är tillgängligt för att utöka en kombination. Efter att man tagit det översta kortet så blir det kortet som låg under nu överst i högen och därmed tillgängligt att använda för att utöka kombinationer. Exempel: Det ligger en nia och en tvåa på bordet. Du har en nia på handen och motståndarens översta kort i stickhögen är en femma och det under är en tvåa. Det är då inte tillåtet att ta femman och tvåan och göra en utökad kombination. Däremot om bordet istället hade haft en nia, en sjua och en fyra så hade det varit tillåtet att kombinera fyran med motståndarens femma och göra en utökad kombination med värdet 9 och sedan använda den nu tillgängliga tvåan och kombinerat den med sjuan för att ytterligare bygga på den utökade kombinationen med totalvärdet 9.

Om det finns något kort på bordet eller högst upp på motståndarens stickhög som kan läggas på en kombination som ägs av dig eller din partner, så kan motståndaren kräva att dessa kort läggs till i kombinationen innan din tur avslutas.

 1. Saka ett kort

Det är alltid tillåtet att ta ett kort från handen och lägga ut på bordet utan att ta någonting utan man lägger endast ut kortet som ett ensamt kort på bordet. Det finns inget krav på att ta hem en kombination som du äger (till skillnad från Anglo-Amerikanska Casinoversionen).

Man får däremot inte överge en kombination som man äger genom att saka alla kort som du hade kunnat ta sticket med.

Det är aldrig möjligt att bryta upp kombinationer, eller att slå ihop två kombinationer för att skapa en kombination med ett högre värde.

Kom ihåg att det översta kortet i motståndarens stickhög endast kan användas för att utöka en kombination eller göra en utökad kombination av ett ensamt kort. Innan man kan använda ett sådant kort måste man redan ha en grund på bordet som kortet kan hjälpa till att utöka. En grund är

 • En kombination som ägs av dig eller din partner, eller
 • Ett ensamt kort på bordet som inte matchar värdet av någon befintlig kombination och det kan antingen
  • Fångas genom att matchas med ett kort från din hand, eller
  • Att man kan bevisa att det kan fångas av sin partner genom att partnern har gjort en kombination vars värde har ändrats eller som tagits av en motståndare och partnern har ännu inte spelat ut sitt kort av det värdet. Vilket innebär att denne sitter kvar på kortet av det värdet.

Det får inte finnas två kombinationer med samma värde på bordet samtidigt. Det betyder att om din motståndare har en kombination med värdet 13 så får man inte göra en egen kombination med samma värde. Man kan göra en ytterligare kombination med samma värde som en kombination som redan ligger på bordet som man själv eller ens partner äger men då måste man slå ihop dessa två till en utökad kombination. Exempel: Du äger en kombination med totala värdet 13 som ligger på bordet och en motståndare har skapat en enkel kombination med värdet 9 genom att slå ihop en sexa och en trea. Om du har en fyra på handen så kan du använda den för att öka värdet på motståndarens enkla kombination till 13 och sedan sammanföra den med din befintliga kombination med samma värde och därmed få en utökad kombination med värdet 13.

Ett ensamt ess på bordet eller i en spelares hand eller i stickhögen kan ha värdet 1 eller 14. Spelaren som vill använda kortet avgör vilket värde kortet ska ha. När esset är inbakat i en kombination är värdet statiskt tills kombinationen tas hem. Om man kombinerar två ess till en utökad kombination så måste man berätta om värdet är 1 eller 14.

Speciella regler för spel i par

Om din partner äger en kombination vars värde har ändrats av en motståndare, eller blir tagen av någon annan spelare så vet du värdet på ett av din partners kort. Så länge partnern inte spelar det kortet så kan du skapa en kombination med hans korts totalvärde, trots att du själv inte har något sådant kort och kombinationen kommer då att ägas av din partner. Det här är det enda tillfället det är tillåtet att bygga en kombination åt sin partner hur uppenbart det än må vara att denne sitter på ett speciellt kort.

Om din partner spelar ett kort och tar hem ett stick som tillhör dig eller din partner och du har ett kort av den valören på din hand så kan du be din partner att inte ta kombinationen. Partnern kan välja att ignorera din önskan och ta kombinationen ändå men kan också istället använda sitt spelade kort till att utöka kombinationen och du tar då över ägarskapet till kombinationen.

Slutspel och poängräkning

När alla korten är spelade så får den spelaren som tog det sista sticket det återstående korten på bordet. Varje spelare räknar och kontrollerar sedan sin hög med kort och de får poäng enligt följande:

Spelaren (eller laget) med flest kort 2 poäng (om det är oavgjort får spelarna ett poäng var)
Spelaren (eller laget) med flest spader 2 poäng (om det är oavgjort får spelarna ett poäng var)
Spader två (“lillan”) 1 poäng
Ruter tio (”storan”) 2 poäng
Ess 1 ett poäng var

 

Man kan alltså få 11 poäng totalt per spelomgång. Notera att det här inte delas ut några extrapoäng för tabbar.

Swazi Casino: Regler för två spelare

I varianten där man endast är två spelare finns det en del speciella regler. Efter att man blandat korten så delas det ut 12 kort var till de två spelarna. Efter att dessa tolv har spelat så delas ytterligare tolv kort ut. När man spelar sina första tolv kort så finns det några speciella förhållningsregler:

 • Det är inte tillåtet att saka ett kort så länge som det ligger en kombination på bordet som man själv äger.
 • Det är inte tillåtet att ha mer än en kombination på bordet vid slutet av sin tur (däremot så får man skapa en ny kombination med syfte att stjäla kort av sina motståndare, så länge man tar en av dessa två kombinationer vid slutet av sin tur).

Efter att de första tolv korten spelats lämnas bordet som det ser ut och de sista tolv korten delas ut. När man spelar den andra omgången kort så är reglerna precis som när man spelar med 3 eller 4 spelare, förutom de ovannämnda restriktionerna.

En alternativ tvåpersonsversion kallas ibland för ”crazy casino”. I den versionen får varje spelare åtta kort. Och de återstående korten läggs nedåtvända i en hög man drar kort från efter varje omgång så att man behåller åtta kort på handen tills alla korten är slut i högen. In de här versionen är den första regeln ovan (att man inte får saka ett kort så länge man äger en kombination) i spel tills korten är slut i högen som man drar från. När korten i högen är slut utgår den här regeln. Även regeln om att man bara får äga en kombination kan ibland användas men Jonathan Dushoff föreslår att man struntar i den och att spelet är bättre utan den.

Taktik

Taktiken i Casino kretsar kring kombinationerna, i synnerhet kombinationer med högt totalvärde. Anta att du (eller ditt lag) tidigt i spelet ser att ni har alla ess. Ni kan då bygga en kombination med totalvärdet 14 som då motståndarna inte har en chans att ta. Vid varje möjlighet så utöar ni kombinationen så att fler och fler kort och sen tar man inte kombinationen förrän i slutet med sitt sista ess.

Ibland kan det finnas rivaliserande kombinationer. Ponera att en spelare, eller ett lag, bygger en kombination med totalvärdet 14 och de andra bygger med totalen 12. Kombinationer med högt totalvärde är i regel bättre eftersom de är lätta att utöka. Om du har en kombination med totalvärdet 9 så kan din motståndare spela alla kort på 10 och högre utan att riskera att du kan inkludera dem i din kombination. Ju högre kombination desto färre kort kan spelas säkert. Om din motståndare har en kombination med totalvärdet 13 och du lägger en tia på bordet. Då kan motståndaren lägga till en trea från handen och sedan lägga till din tia i deras utökade kombination.

En annan viktig sak i spelet är när man väljer att ta hem sticken. Trots att målet med spelet är att samla på sig kort så kan det vara en nackdel att samla på sig korten för tidigt i spelet. I synnerhet i ett spel med tre spelare. Detta för att din hög med tagna stick är tillgänglig för motståndarna att utöka sina kombinationer med. Eftersom kombinationer med högt värde är så värdefulla är det extra viktigt att inte släppa iväg sina damer, kungar och ess för tidigt om det kan ge din motståndare de enda återstående av dessa kort. Det här går också att utnyttja. Om du och en annan spelare har en kung var så kan ni göra en kombination med värdet 13 för att locka motspelarna att ta hem den kombinationen och då lämna kvar så att ni har de enda återstående kungarna.

Man kan också lägga ut kort istället för att ta kombinationer. Det här är endast säkert att göra om man vet med säkerhet att motståndarna inte har något kort kvar av den valör som du lägger ut, eller när man vet att man själv och ens partner kommer ha minst två kvar. Då kan man signalera till sin partner att man har fler kort av den valören. Till exempel, om min partner har gjort en kombination med kungar och jag sitter på två kungar så kan jag lägga ut en kung. Om min partner också har en kung till så vet denne då att kombinationen är säker och bör då lägga ut sin kung för att signalera till mig att kombinationen är säker.

Sotho Casino

Sotho Casino skiljer sig från Swazi casino i det avseendet att klädda kort förlorar sitt numeriska värde och ess kan endast vara värda ett. Korten från ett taget stick får heller inte bli sorterade utan sparas i den ordning de byggts på i kombinationen med det spelade kortet högst upp. Spelar man i par så kan man ta sin partners översta kort som hjälp i att utöka en kombination. Klädda kort placeras under alla numeriska kort men ovanför andra klädda kort. Man kan också ge sin partner klädda kort att förvara i sin hög (det här verkar knappast speciellt användbart men det är fullt möjligt att göra det).

Casino i Sydafrika

Faizal Asmal har skrivit en kort beskrivning av den typen av Casino som är populär i Sydafrika. Den här versionen påminner mycket om den i Swaziland och Sotho i det avseendet att man kan ta kort från sin motståndares stickhög men specifika regler skiljer spelen åt. Det sydafrikanska spelet kan spelas med två, tre eller fyra spelare. Den spelas med 40 kort vilket man når genom att ta bort alla klädda kort från en vanlig kortlek med 52 kort. Man slumpar ut vem som börjar att blanda och ge. I nästkommande händer är det förloraren från föregående omgång som börjar att få kort och även den personen som startar omgången. Om man bara är två spelare så får varje spelare 10 kort var i två omgångar. Om man är tre spelare så får varje spelare 13 kort och ett kort läggs uppvänt på bordet. Om man spelar fyra spelare så får varje spelare 10 kort.

Om man är två eller fyra spelare så finns det alltså inga uppvända kort på bordet vid spelets början. Så den som öppnar omgången kan alltså inte ta något stick utan måste saka ett kort på bordet. Att spela ett kort utan att ta något annat kort kallas för drifta i den här versionen.

Alla tagna stick läggs uppvända i en hög framför spelaren som tagit sticken. Nya stick läggs högst upp i högen. När man tar flera kort i en omgång så måste de placeras i högen i nummerordning med det lägsta kortet högst upp. Det översta kortet i vardera spelarens hög kan användas av motspelaren tillsammans med de uppvända korten på bordet.

Om man har en kombination på bordet så är det inte tillåtet att drifta ett kort. Man måste antingen lägga till ett kort till sin kombination eller ta ett stick.

En spelare som redan har en kombination på bordet kan ta det översta kortet från motståndarens stickhög och bygga in det i sin kombination, så länge som spelaren också använder ett kort från sin hand samtidigt.

Exempel: En spelare har en sjua och två åttor på handen. På bordet ligger en kombination med totalvärdet åtta och en ensam sjua. Översta kortet i motståndarens stickhög är ett ess. Spelaren har du tre olika valmöjligheter:

 1. Spela sin sjua, ta esset från motspelarens hög och utöka sin kombination med totalvärde 8.
 2. Lägga till en av sina åttor till kombinationen
 3. Spela en av sina åttor, ta hem sticket med totalvärdet 8 och även ta med den ensamma sjuan på bordet tillsammans med motståndarens ess.

När det är två spelare och de första 10 korten spelats så delar man ut 10 nya kort. Reglerna i den andra rundan med kort är lite annorlunda. I den andra omgången av kort så får spelare alltid drifta ett kort även om de har en kombination på bordet.

När alla kort har spelats får den som tog sista sticket de återstående korten från bordet.

Poängräkningen:

 • Spelaren med flest kort får 2 poäng (om det är oavgjort får de 1 poäng var)
 • Har man mer än 5 spader får man 1 poäng
 • Spader 2 (lillan) ger 1 poäng
 • Ruter 10 (storan) ger 2 poäng
 • Ess ger 1 poäng styck