Kasino

Kasino är kanske det enda fiskespel som på allvar har blivit populärt i engelskspråkiga länder. Spelet antas ha sitt ursprung från Italien trots att det inte finns några direkta bevis på att det någonsin spelats där, i alla fall inte med detta namn. Det finns många kända Italienska fiskespel och det är en bidragande anledning till att man tror att kasino härrör därifrån. 

Den här sidan behandlar kortspelet kasino. Du söker en annan typ av sida ifall du letar efter casino som man kan spela för pengar.

Första gången kasino förekommer i kortspelsböcker är under slutet av 1700-talet i London och kort därefter i Tyskland. I de senare delarna av 1800-talet blev spelet modernt i USA och nya varianter av spelet utvecklades. Det har också varit dispyter gällande hur namnet egentligen stavas. I de första källorna används stavningen Casino men det har bland nyare författare blivit vanligt att det stavas med dubbla S och istället kallas Cassino.

Spelarna, korten och målet

Spelet fungerar bäst med 2 till 4 spelare. Det går dock att vara fler. Spelet är unikt i det avseendet att det är ett av få spel där korten går jämnt ut oavsett om man är två, tre eller fyra spelare. Fyra spelare kan spela i lag med två spelare i varje lag och lagen spelar mot varandra. Om man är fyra spelare så sitter de två spelarna som bildar ett par mittemot varandra.

Man använder en helt vanligt 52 korts kortlek. Kortens valör berättar dess numeriska värde (ess = 1, två = 2, osv). Målet är att ta stick från korten som ligger på bordet genom att matcha ett kort från handen med ett eller flera kort där summan av korten kombinerat är densamma som kortet på handen. Tagna kort läggs på hög vid sidan och räknas efter att spelomgången är avslutad.

Given

Den som delar ut korten ger fyra kort till varje spelare och fyra kort som ligger uppvända i mitten på bordet (de fyra korten i mitten ligger bredvid varandra så alla kort är synliga). Vanligtvis delar man ut korten i par: två kort till spelarna, två kort uppvända på bordet osv. En del spelare föredrar att dela ut ett kort i taget och det är upp till dealern att avgöra hur man vill dela ut korten.

När varje spelare har fyra kort och det ligger fyra kort uppvända på bordet så läggs den återstående korthögen åt sidan för tillfället. När alla spelare har spelat sina fyra kort, delas fyra nya kort ut till spelarna utan att några ytterligare kort läggs ut på bordet efter första given. Efter att dessa kort har spelats så delas en ny runda med fyra kort till vardera spelare ut och så gör man tills alla 52 kort i leken blivit utdelade (det tar 6 rundor med 2 spelare, 4 rundor med 3 spelare och 3 rundor med 4 spelare). Den som delar ut korten måst säga ”sista” när det sista kortet delas ut. När det sista kortet spelats och handen är över räknas poängen och turen att dela ut korten flyttas ett steg åt vänster.

Spelet

Spelet startas av spelaren som sitter till vänster om personen som delar ut korten och fortsätter sedan medsols, varje spelare måste under sin tur spela ett kort från sin hand. Med det kortet kan man antingen ta upp ett eller flera kort från bordet, eller själv lägga ut det på bordet.

Exempel

 • Om man tar ett kort eller en kombination av kort från bordet så måste spelaren visa sitt kort för de andra spelarna så att de kan se att man gör ett korrekt drag. Efter att de andra spelarna sett kortet tar spelaren kortet från handen och korten från bordet och lägger nedåtvända i en hög bredvid sig.
 • Om man inte tar något av de öppna korten så ligger kortet man spelade kvar uppvänt i mitten av bordet.

Oavsett om man tog ett kort eller inte så går turen över till nästa spelare. Reglerna som avgör vad man kan göra under sin tur kan behövas lite förtydligande och här kommer en spelares valmöjligheter i detalj:

 1. Ta kort med ett klätt kort

Om spelaren i turordningen har ett klätt kort (knekt, dam eller kung) vars valör matchar ett klätt kort som ligger på bordet så kan spelaren ta kortet på bordet och lägga i sin nedvända hög bredvid sig. Det här är det enda möjliga sättet att ta stick med ett klätt kort. Om bordet har fler än ett kort som matchar spelarens kort så kan man endast ta ett av dessa.

Exempel: På bordet ligger klöver och spader dam, spelaren spelar ruter dam. Spelaren kan endast ta en av damerna på bordet.

 1. Ta kort med ett numeriskt kort

Ett numeriskt kort (ess, 2, …, 10) kan ta andra numeriska kort på bordet som är av samma valör som spelarens kort. De kan också ta kombinationer av kort vars summa är densamma som spelarens kort. Undantag för denna regel:

 • Kort som är del av en kombination (se nedan) kan endast tas av ett kort med samma värde som kombinationens totala värde;
 • När kombinationer tas kan varje taget kort endast tillhöra en kombination.

Exempel: Om spelaren spelar en åtta så kan denne ta en, två eller tre åttor från bordet. Man kan också ta en femma och en trea eller en fyra och två tvåor. Om vi har korten A 2 3 4 5 6 8 på bordet så kan en åtta ta 8, 6 2, 5 3 eller 8, 5 2 A, men inte alla sex kort.

 1. Kombinationer

Ett numeriskt kort kan spelas och kombineras med flera kort på bordet och då bilda en kombination. En kombination kan skapas från vilken samling av numeriska kort som helst som kan tas av ett numeriskt kort enligt regel två ovan. Spelaren som skapar en kombination måste tillkännage kombinationens värde (genom att säga till exmepel, ”Kombinerar 5”) och måste även ha ett kort på handen som senare kan ta kombinationen som skapats.

Det finns två typer av kombinationer: Enkla kombinationer och komplexa kombinationer.

 • En enkel kombination består av två eller fler kort vars summa matchar kombinationens värde – till exempel en kombination med summan 5 görs med en tvåa och en trea, en kombination med summan 10 görs med till exempel ett ess, en fyra och en femma.
 • En komplex kombination består av två eller fler kort eller kombinationer av kort vars summa stämmer överens med kombinationens värde. Till exempel en komplex kombination med summan 5 består av 2 och 3 samt ett A och 4. En kombination med summan 5 kan också göras av ett A och 4 och 5. En kombination med värdet 9 kan göras av två 9 eller med 6 och 3 plus 5 och 4 samt 9.

När man gör en kombination måste man inkludera kortet man just spelat – Man kan inte skapa en kombination av endast kort som redan låg på bordet. Kort som tillhör en kombination kan endast fångas som en enhet och aldrig separat.

Exempel

 • Om det ligger en 5 på bordet och en spelare har en trea och en åtta på handen så kan spelaren lägga trean på femman och säga ”kombinerar 8”; den här enkla kombinationen kan nu endast tas av en åtta. Spelaren kan dock inte ta kombinationen den här omgången utan måste vänta till nästa. Om någon av motspelarna har en åtta på handen så kan denne ta kombinationen innan spelaren själv får möjligheten att ta sin egen kombination.
 • Om det ligger ett A och 2 på bordet och spelaren har två treor och en sexa på handen kan ett av dessa kort och antingen:
 1. ta esset och tvåan;
 2. kombinera sin spelade trea med esset och tvåan och göra en enkel kombination och säga ”kombination 6”;
 3. kombinera den spelade trean med ett ess och tvåan och köra en komplex kombination och säga ”kombination 3”

Det är mot reglerna att spela trean och kombinera den med esset och göra en kombination 4, eller på tvåan bygga en kombination med totalvärdet 5 eftersom spelaren inte har en fyra eller femma på handen.

 1. Ta en kombination

En kombination kan tas genom att spela ett numeriskt kort av det värdet som stämmer överens med kombinationens totala värde. Det är alltså möjlighet att ”stjäla” en kombination som skapats av en annan spelare om du har ett kort på handen med samma valör som kombinationens värde.

Om det är din tur och bordet innehåller en kombination som du skapat eller hjälpt till att bygga och ingen annan spelare har lagt till något till sedan din förra tur, så får du inte saka ett kort (se regel 6 nedan) när turen återkommer till dig. Du måste antingen ta ett stick av något slag, skapa en ny kombination, bygga ut en befintlig kombination (Till exempel följa regel 3, 4 och 5). Det är alltid möjligt att ta ett stick i den här situationen – om inte annat så måste du hålla på kortet som kan ta kombinationen till senare, annars är din kombination ett regelbrott.

Om det finns en kombination på bordet och du var den sista spelaren som lade till ett kort till kombinationen så är du tvungen att ha ett kort på handen med samma värde som summan av kombinationen.

När man tar hem en kombination så kan man samtidigt ta alla lösa kort som har samma värde. Om du till exempel har gjort en kombination med värdet 9 och det ligger en femma på bordet. Om spelaren innan dig lägger ut en fyra så kan man ta fyran och femman samtidigt som man tar sin redan gjorda kombination med totala värdet 9.

Det är inte möjligt att ta en kombination med något annat kort än det kort med samma värde som summan av de kombinerade korten har. Om det till exempel ligger en fyra och en trea på bordet som är ihop parade till en kombination med totalen 7 samt en tvåa på bordet så kan man inte spela en nia för att ta kombinationen 7 + 2 – man kan bara ta den där kombinationen med en sjua.

 1. Bygga ut en kombination

Det finns två sätt att bygga ut en kombination:

 1. Du kan lägga till ett kort från din hand till en enkel kombination vilket ökar kombinationens totala värde, under förutsättning att du också har ett kort på handen som kan ta den nya kombinationen. Man kan också bygga in ytterligare kort från bordet om deras totala värde är detsamma som kombinationens. Om man gör detta så blir det en komplex kombination. Man kan aldrig ta ett kort från bordet för att ändra värdet på en enkel kombination.

Exempel A: Det ligger två treor på bordet som kombinerats till en kombination med totala värdet 6. Om du har en tvåa och en åtta på handen så kan du lägga till tvåan till kombinationen och därmed öka kombinationen till en kombination med totalvärdet 8. Nästa spelare som har ett ess och en nia på handen kan då lägga till esset till kombinationen och öka värdet till en kombination 9.

Totala värdet av en komplex kombination kan aldrig ändras. Om originalkombinationen av två treor som i exemplet ovan, istället blivit tillkännagivet som en kombination 3 (istället för 6) så är det inte möjligt för en spelare som har en tvåa och en femma att lägga till tvåan och ändra kombinationen till en kombination 5.

Exempel B: Det ligger ett ess en tvåa och en fyra på bordet; Esset och fyran har blivit kombinerade till en kombination med totalvärdet 5. Du har en trea, en åtta och en tia på handen. Du kan då lägga till trean till den enkla kombinationen och därmed skapa en kombination med totalvärdet 8 men man får inte använda den tvåan som ligger på bordet för att göra en kombination med totalen 10.

Exempel C: Det ligger en trea och en fyra på bordet som lagts ihop till en kombination med totalen 7. Det ligger också en separat nia på bordet. Du har en tvåa och en nia på handen. Du kan använda din tvåa och kombinera den med den kombinationen med totalen 7 som redan ligger på bordet och därmed skapa en kombination 9, samtidigt som du inkluderar den ensamma nian på bordet och genom att tillkänna ge att du bygger en kombination med totalen 9 så har du förändrat den enkla kombinationen till en komplex kombination.

 1. Genom att spela ett kort från din hand så kan du lägga till kort till vilken kombination som helst genom att antingen lägga dit ditt ensamma kort eller att kombinera ditt kort med något annat kort på bordet som ännu inte är knuten till en kombination, så länge som korten matchar det totala värdet av den kombinationen som redan ligger där, så längde du har ett kort på handen som motsvarar den befintliga kombinationens totala värde.

Exempel: Det ligger en kombination på bordet med totalvärde 9 som består av en femma och en fyra. Det ligger också en trea på bordet. Du har en sexa och två nior på handen. Du kan då spela din sexa, kombinera den med trean och den befintliga kombinationen och göra en ny komplex kombination med totala värdet av 9. När det är din tur nästa gång (förutsatt att ingen tar kombinationen) så kan du lägga till en av niorna från din hand till kombinationen. Slutligen, på din nästa tur kan du ta hem hela sticket med den komplexa kombinationen med din andra nia.

Kom ihåg att när du skapar eller lägger till kort till en kombination så måste du använda ett kort från din hand. Man kan inte slumpmässigt kombinera kort som redan ligger på bordet för att skapa en kombination. Kom också ihåg att så fort en kombination innehåller mer än ett kort eller kombination av kort som har samma totala kombinationsvärde så är det en komplex kombination och totala värdet av kombinationen kan inte längre ändras.

Exempel: Det ligger en komplex kombination med totalen 8 på bordet som består av en trea, en femma och en åtta. Det ligger också en lös sexa på bordet. Du har en tvåa, två åttor och en tia på handen. Du kan lägga till en av dina åttor till den komplexa kombinationen och då göra så att den innehåller en trea, en femma och två åttor, eller lägga till din tvåa med den ensamma sexan på bordet och då få en komplex kombination som består av en trea, en femma, en åtta, en tvåa och en sexa. Totala värdet är fortfarande 8 på denna komplexa kombination. Man kan dock inte använda sin tvåa för att ändra totala värdet till tio.

 1. Att saka kort

Om man spelar ett kort utan att bygga en kombination eller utan att ta ett stick från bordet så lägger man kortet uppvänt på mitten av bordet bredvid de andra korten och det blir då som vilket annat kort som helst där som kan tas och kombineras med andra kort framöver. När man lagt ut kortet går turen sedan över till motspelaren och det här kallas att saka. Man får saka ett kort även om kortet hade kunnat ta hem ett stick.  

Exempel: Anta att din partner i ett fyra spelares parspel har två tior på handen och du har en tia. Din partner spelar sin tia och nästa spelar tar den inte. När det är din tur, om du misstänker att din partner har ännu en tia så kan du lägga ut din tia utan att ta något, vilket lämnar två tior på bordet för din partner att ta hem.

Den enda gången det inte är tillåtet att saka är om det finns en kombination på bordet och du var den sista spelaren som lade till kort till kombinationen.

När alla kort har spelats i den sista spelomgången så får den spelaren som sist tog hem ett stick de resterande korten som ligger på bordet. Det är därför det är viktigt att den som delar ut korten annonserar när det sista kortet delas ut.

Taktiktips: Det är ofta bra för den som delar korten att behålla ett klätt kort och spela ut som sista kort, om möjligt; det kommer att kunna ta det matchande klädda kortet på bordet och därmed också ta hem alla andra kort som ligger kvar på bordet.

Poängräkning

Varje spelare (eller lag) räknar deras poäng baserat på korten i sticken de tagit hem. Det finns elva poäng varje hand:

 • Den som har flest kort får tre poäng
 • Den som har mest spader får en poäng
 • Varje ess är värt ett poäng
 • Ruter tio kallas Storan och är värd två poäng
 • Spader två kallas lillan och är värd en poäng

Om det är oavgjort vem som har flest spader eller kort så blir det oavgjort och ingen får poäng för dessa.

Den som först få 21 poäng eller mer, oavsett hur många rundor det tar, vinner. Om två spelare når över 21 i samma omgång så vinner den mest poäng. Om de har lika mycket poäng blir det oavgjort och ytterligare en omgång spelas.

I en del varianter spelar man till 11 poäng istället för 21. De finns också de som spelar till 50 poäng istället. I de varianter där man har högre poäng för vinst får man ofta ett poäng för varje tabbe man gör.

Allt eftersom man närmar sig målet så räknar vissa spelare poängen allt eftersom man får dem. Man räknar då varje tabbe, ess, lillan och storan när man får dessa och spader så fort man har 7 av dem eller antal kort så fort man har 27. I det här fallet så avslutas spelet så fort någon spelare har nått målet (även om motståndaren egentligen har fått fler poäng men missat att tillgodoräkna dessa). Vissa räknar tabbar när dessa inträffar men alla andra poäng i en speciell ordning, med en överenskommen ordning för essens valör.

Tabbe

Många spelare räknar en tabbe som ett poäng. En tabbe är när en spelare tar alla kort som finns på bordet och lämnar det tomt så att nästa spelar är tvungen att saka ett kort. När man gör en tabbe så sparas det spelade kortet uppvänt i högen så att man lätt kan räkna antalet tabbar när omgången är klar. Det går att göra en tabbe med det sista kortet i den sista omgången om man tar alla kort på bordet. Om man får de resterande korten för att man tog det senaste sticket så räknas det inte som en tabbe.

Royal Casino

I Engelska och Amerikanska böcker beskrivs en annan version av spelet som kallas Royal Casino. Det skiljer sig från ursprungsspelet när det kommer till klädda kort och ess. Knektar har ett värde av 11, damer 12 och kungar 13. Ess kan vara både 1 och 14 och spelaren väljer vilket värde esset har. Klädda kort och ess kan ta och tas och kan inkluderas i kombinationer på samma sätt som andra kord. Till exempel så kan en dam ta en femma och en sjua kombinerat till 12 och ett ess kan ta en kung och ett annat ess. Då räknar man esset man tar med som 14 poäng och esset man tar som 1 poäng.

Andra variationer

Kombinationer är den mest invecklade delen av spelet och det finns olika variationer i exakt vad som är tillåtet när det kommer till skapandet och tagandet av kombinationer och många av kortspelsböckerna är tvetydiga när det kommer till just detta. Somliga spelar med lite snällare och mer tillåtande regler, exempelvis:

 • Vissa spelare tillåter att man sakar ett kort samtidigt som man kombinerar andra kort på bordet, utan att använda kortet man spelar.
 • Vissa spelare tillåter att en spelare att saka ett kort trots att denne i omgången innan gjort en kombination och därmed lämnar kombinationen kvar på bordet.
 • Vissa spelare tillåter att man använder kort på bordet till hjälp för att öka värdet på en enkel kombination, förutsatt att kortet man spelar också används för att öka värdet. I den här varianten av spelet kan man som i exempel B under regel nr 5 ovan så kan en spelare som spelar sin trea på kombinationen med totalvärde 5 ta med tvåan på bordet och då göra en enkel kombination med totalvärdet 10. Å andra sidan, om det var en kombination med värdet 6 och en trea låg på bordet och spelaren har två nior i handen så kan denne ändå inte kombinera en av niorna med kombinationen med värdet 6 och lägga till trean för att göra en komplex kombination med värdet 9. Eftersom när man ändrar värdet på en kombination så måste handen man spelar vara med och ändra värdet på kombinationen.
 • Vissa spelare behandlar en enkel kombination som exakt som om det vore ett enkelt kort med samma värde för avsikten att ta hem eller utöka kombinationen. Till exempel, om det finns en kombination med totalvärdet 6 som är gjort av en femma och ett ess på bordet tillsammans med en ensam fyra så skulle en spelare som håller en tia på handen kunna ta kombinationen, lägga till fyran och spelaren som har tian kan då ta dessa. Eller en spelare som har två tior kan lägga in sin ena tia och få en komplex kombination med totalvärdet 10.

Taktik

Taktiken i Casino kretsar kring kombinationerna, i synnerhet kombinationer med högt totalvärde. Anta att du (eller ditt lag) tidigt i spelet ser att ni har alla ess. Ni kan då bygga en kombination med totalvärdet 14 som då motståndarna inte har en chans att ta. Vid varje möjlighet så utöar ni kombinationen så att fler och fler kort och sen tar man inte kombinationen förrän i slutet med sitt sista ess.

Ibland kan det finnas rivaliserande kombinationer. Ponera att en spelare, eller ett lag, bygger en kombination med totalvärdet 14 och de andra bygger med totalen 12. Kombinationer med högt totalvärde är i regel bättre eftersom de är lätta att utöka. Om du har en kombination med totalvärdet 9 så kan din motståndare spela alla kort på 10 och högre utan att riskera att du kan inkludera dem i din kombination. Ju högre kombination desto färre kort kan spelas säkert. Om din motståndare har en kombination med totalvärdet 13 och du lägger en tia på bordet. Då kan motståndaren lägga till en trea från handen och sedan lägga till din tia i deras utökade kombination.

Man kan också lägga ut kort istället för att ta kombinationer. Det här är endast säkert att göra om man vet med säkerhet att motståndarna inte har något kort kvar av den valör som du lägger ut, eller när man vet att man själv och ens partner kommer ha minst två kvar. Då kan man signalera till sin partner att man har fler kort av den valören. Till exempel, om min partner har gjort en kombination med kungar och jag sitter på två kungar så kan jag lägga ut en kung. Om min partner också har en kung till så vet denne då att kombinationen är säker och bör då lägga ut sin kung för att signalera till mig att kombinationen är säker.