Canasta

Canasta spelas med fyra spelare och två kortlekar med jokrar vilket innebär att det är 108 kort totalt. Spelets grundprincip är att dra och kasta kort i syfte att arrangera korten i vissa kombinationer. Låter det bekant? Det beror på att det är många spel som delar samma grundprincip och de går under grupperingen Rummy-spel. Canasta är ett väldigt roligt kortspel och en omgång tar ungefär 30 minuter att spela.

Förberedelser

För att spela Canasta behöver man fyra spelare och två kortlekar med två jokrar per kortlek. Spelarna ska sitta mitt emot varandra på samma sätt som i hjärter. Om man har ett kvadratiskt bord så sitter man vid en sida var så att alla spelare har en spelare på sin högra sida, en på sin vänstra och en mitt emot. De två spelarna som sitter mitt emot varandra bildar ett lag så i Canasta är det två lag bestående av två spelare vardera. Man behöver också ett papper och en penna att skriva upp poäng på. Det går precis lika bra med en smartphone eller något annat där man kan föra poängräkningen.

Given

Utse en spelare som får börja att blanda och dela ut korten. Den utvalda spelaren ser då till att blanda ihop de två lekarna och dess jokrar ordentligt. Därefter får varje spelare 11 kort var som delas ut ett kort i taget till respektive spelare tills alla spelare fått 11 kort. När korten är utdelade läggs återstoden av korten (64 stycken) på mitten av bordet, denna hög kallas korthögen. Spelaren som delade ut korten tar också det översta kortet från högen i mitten, vänder upp det och lägger bredvid korthögen, vi kallar denna hög för spelhögen. Vi är nu redo att börja spelomgången.

Spelet

Varje spelare tar sina 11 kort och sorterar dem efter eget tycke, förslagsvis efter valör. Målet med spelet är att bli först med att få 5000 poäng. Spelarna ska sedan bestämma om man ska dra ett eller två kort från högen. Skillnaden ligger i att om man drar ett kort så behövs det endast en canasta för att gå ut och drar man två kort så behövs det två canastor för att gå ut. För enkelhetensskull så kommer vi i denna beskrivning utgå från att man valde att dra ett kort ur korthögen.

Målet med spelet är att få en Canasta före motståndarna. En Canasta är 7 kort med samma värde. Det finns två olika typer av Canasta, Röd Canasta och Svart Canasta. Röd Canasta innehåller inga jokrar eller andra vilda kort medan en Svart Canasta kan innehåller jokrar och andra vilda kort. Man markerar om det är en röd eller svart Canasta genom att lägga ett rött eller svart kort överst.

Regler

 • Den spelare, eller det lag som först når 5000 poäng har vunnit spelet.
 • Varje spelomgång börjar med att spelaren ska dra ett kort från antingen kort- eller spelhögen och avslutas med att ett kort ska läggas ut i spelhögen.
 • Tre kort av samma valör kallas en mäla. När en mäla innehåller 7 kort blir det en Canasta.
 • Den första mälan man lägger ner kallas öppning. För att få öppna måste mälan ha ett specifikt värde. Värdet på öppningen varierar beroende på hur många poäng laget har. Om laget har 0-1499 poäng så måste öppningsmälan vara värd 50 poäng totalt. Om laget har 1500-2999 poäng måste öppningen vara värd 90 poäng och om laget har över 3000 poäng måste öppningen vara värd 120 poäng.
 • Spelaren i turordningen kan välja mellan att dra ett kort från korthögen eller ta upp spelhögen. För att ta upp spelhögen krävs att spelhögen är olåst och att spelaren kan använda kortet för att skapa en mäla, eller för att bygga ut en befintlig mäla. Om högen är låst krävs det att spelaren har två kort av samma valör.
 • Drar man från spelhögen så får man alla kort i spelhögen, inte bara det översta.
 • Uppfyller man inte kraven för att ta ett kort från spelhögen kan man dra ett från korthögen.
 • Jokrar och tvåor är vilda kort. När man bygger en Canasta så får man aldrig ha fler vilda kort än naturliga kort. En Canasta är sju kort i samma valör, det innebär att man max kan ha 3 vilda kort i en Canasta för att den ska vara godkänd.
 • Om man drar ett vilt kort från högen läggs det på tvären över spelhögen för att indikera att den är låst. En låst hög kan man endast tas av en spelare som redan har två eller fler kort av samma valör som det översta och då räknas inga vilda kort in.
 • Treor är speciella. Röda treor är bonuskort och drar man ett sådant från korthögen läggs det ut i spelhögen och ett nytt kort dras. Svarta treor får aldrig plockas från spelhögen utan dras endast från korthögen.
 • Svarta treor kan endast bli mälade om dessa används för att gå ut under en spelomgång

Poängräkning

Ess är värda 20 poäng

8-kung är värda 10 poäng

4-7 är värda 5 poäng

Tvåor är värda 20 poäng

Jokrar är värda 50 poäng

Röda treor är värda 100 poäng

Svarta treor är värda 5 poäng

Röda treor är värda 100 poäng styck

Har man alla röda treor får man 800 poäng

Röd Canasta är värd 500 poäng

Svart Canasta är värd 300 poäng

Att gå ut ger 100 poäng

Poängen från korten man har på handen ska dras av från totala poängen.