Femhundra

Femhundra är ett så kallat rummy-spel som är nära besläktat med Canasta.

Femhundra kan man spela från 2 till ungefär 8 deltagare. Om man är fler än 5 spelare så bör man ha två kortlekar som blandas ihop

Målet med femhundra är att samla ihop 500 poäng innan motståndarna gör det. Den som först når 500 poäng vinner spelet. Varje omgång går ut på att bli av med korten på handen genom att bilda kombinationer.

Kombinationer

En kombination i Femhundra är en serie på minst tre kort som läggs ihop. En kombination kan ske med två olika typer av serier.

  1. En grupp av tre eller fyra kort som har samma valör. T.ex. Om en spelare har 2 damer på handen och drar upp en tredje dam kan dessa tre damer läggas ner på bordet som en kombination.
  2. En grupp av tre eller fler kort i nummerföljd. T.ex. Om en spelare har en sjua och en åtta på handen och drar upp en sexa eller en nia så kan dessa läggas ned på bordet som en kombination.

Förberedelser

Inför en omgång av femhundra behöver man en eller två kortlekar beroende på hur många spelare man är. Utöver det behövs också papper och penna eller något liknande för att hålla ordning på poängen.

Given

Korten blandas och delas ut ett kort i taget medsols till alla spelare har sju kort. De återstående korten läggs i en hög i mitten av borde med baksidan uppåt. Denna hög kallas korthögen. Det översta kortet i högen vänds upp och läggs bredvid högen. Den högen det uppvända skapar kallas spelhögen.

Spelet

När korten är delade är det dags att börja själva spelomgången. Spelaren till vänster om dealern börjar sin tur. En spelares tur består av tre steg.

Steg 1: Dra Kort

Turen börjar med att man drar kort. Antingen drar man det översta kortet i korthögen och lägger till det kortet till sin hand utan att visa sina motspelare vad man dragit upp. Alternativ två är att man tar kort från spelhögen. Drar man kort från spelhögen har man också två val. Antingen tar man det översta kortet eller så tar man hela spelhögen. Varje gång en spelare avslutar sin tur så läggs ett kort i spelhögen. Efter några rundor blir spelhögen stor och kan innehålla många kort. Man kan alltid ta det översta kortet i spelhögen. Men vill man ha ett kort som inte ligger överst så måste man ta hela högen. Tar man hela högen måste man omedelbart kunna skapa en kombination med hjälp av minst ett av de korten man tog från högen.

Om en spelare tar alla kort i spelhögen men inte klarar av att göra en kombination bestraffas spelaren med att man drar bort 100 poäng från denne. Det går att ha ett negativt poängvärde så man tjänar inget på att chansa och ta högen om man redan har 0 poäng. Vid ett sådant fall hamnar man i så fall på -100 poäng.

Steg 2: Skapa kombinationer

Om man kan och vill så har man möjlighet att lägga ned kombinationer på bordet efter att man dragit kort. Man får lägga ned hur många godkända kombinationer man vill. Det är inget krav på att lägga ned kombinationer men det är ofta bra att lägga ned minst en kombination då man måste ha minst en godkänd kombination för att få bygga ut på motståndarens kombinationer. Man kan också bygga ut motståndarens kombinationer.

Eftersom utbyggda kombinationer ger poäng till den som byggde ut dem så läggs utbyggda kort hos den spelaren som gjorde utbyggnaden snarare än hos den som gjorde kombinationen från början. T.ex. Spelare 1 har en kombination med tre stycken kungar framför sig. Spelare två drar upp en kung från korthögen och väljer att bygga ut Spelare 1s kombination. Spelare 2 lägger då kungen på sin planhalva och berättar att kungen är en utbyggnad av befintlig kombination. Vid poängräkningen får Spelare 1 poäng för sina tre kungar och Spelare 2 får poäng för sin utbyggda kung.

Steg 3: Släng ett kort

Såvida man inte lyckats att skapa kombinationer av alla sina kort på handen så avslutar man sin omgång genom att slänga ett kort. Det slängda kortet lägger man högst upp med baksidan nedåt i spelhögen. Turen går därför över till nästa spelare som då börjar på steg 1 ovan och måste välja om denne vill dra ett kort från korthögen, ta översta kortet i spelhögen eller ta hela spelhögen.

Detta upprepas tills något av följande inträffar:

1: Spelaren har inga kort kvar på handen. Detta sker antingen genom att alla kort på handen läggs ned på bordet i godkända kombinationer eller utbyggnader eller genom att man har ett kort kvar på handen som läggs ut när man avslutar sin omgång och då inte längre har några kort kvar.

2: När det inte finns några kort kvar i korthögen och spelaren vars tur det är i turordningen inte vill dra kort från spelhögen.

Så fort något av ovanstående inträffar är spelomgången slut och poängen ska räknas.

Regler

  • Tvåor till och med Nior är värda 5 poäng styck.
  • Tior till och med Kungar är värda 10 poäng styck.
  • Ess är värda 5 eller 15 poäng. Om ess används som en etta i en kombination tillsammans med en tvåa och en trea är esset värt 5 poäng. Om esset används i en kombination med dam och kung är det värt 15. Ess som används i triss eller fyrtal är också värda 15 poäng styck.
  • Värdet på en kombination räknas ut genom att man adderar de individuella kortens värde.
  • Den spelaren som blir av med alla sina kort på handen är den som går ut och det ger 50 poäng.
  • De kort som spelare har kvar på handen när en annan spelare går ut räknas ihop och dras av från deras totala poäng.

Varianter

Det finns en väldigt nära besläktad variant av det här spelet som heter Rummy 500, det kallas ofta Michigan Rummy på svenska. Den enda skillnaden mellan dessa två spel är att i Rummy 500 så läggs de sakade korten inte rakt ovanpå varandra utan lite överlappande så att man enkelt kan se vilka kort som sakats och man får ta upp vilket kort man vill i högen, men man måste också ta upp alla de kort som ligger ovanpå det önskade kortet.