Stress

Stress är ett populärt spel som spelas med två spelare. Här måste man vara snabb och inte tappa koncentrationen då spelet, som namnet antyder, handlar om att vara snabb och att spelet har ett stort inslag av stress.

Förberedelser

För stress krävs egentligen bara en vanlig kortlek på 52 kort. Man kan sitta på golvet och spela det här likväl som vid ett bord. Förutsättningarna bestämmer hur man väljer att spela.

Given

Dela ut 26 kort till vardera spelaren. I stress är saker inte så nogräknat som i många andra spel. Man kan dela ut korten ett i taget eller så delar man bara upp kortleken i två lika stora högar och ger ena högen till den ena spelaren och andra högen till den andra spelaren. Det viktiga är att man har 26 kort var.

När spelarna har fått sina 26 kort ska de ha sina kort i handen med baksidan uppåt. Högst upp från högen drar de fyra kort och lägger med baksidan nedåt på bordet framför sig. När spelet börjar ska spelarna alltså ha 22 kort i handen med baksidan uppåt och sen fyra uppvända kort framför sig. Om två av de uppvända korten har samma värde kan man lägga ihop dem till en hög och då dra ett nytt kort från högen man håller i handen och lägga ut.

När båda spelarna har fyra högar framför sig och en hög i handen är det dags att börja själva utspelet.

Spelet

Spelarna börjar med att räkna ner från tre och sedan ta det översta kortet från högen i handen och vända upp det på bordet mellan sina egna fyra högar med uppvända kort. Vi har då totalt tre rader med kort. Spelare 1 har sina fyra högar med uppvända kort på sin sida, i mitten har vi de två korten som respektive spelare precis vänt upp och på andra sidan hittar vi de fyra uppvända högarna som tillhör Spelare 2.

Nu gäller det att bli av med sina kort, och bli av med dem snabbt. För att bli av med korten ska man nu bygga stegar. Man får använda båda högarna i mitten för att bygga uppåt eller nedåt med hjälp av de fyra korten man har uppvända på bordet. Om det ligger en fyra och en åtta i de två högarna som spelarna precis vände upp i mitten av bordet så kan man bygga på den med en fyra med antingen en trea eller en femma och den med en åtta kan man bygga på med en sjua eller en nia. Det är här det gäller att vara snabb. Om båda spelarna har en nia i någon av sina fyra högar så är det den som är snabbast med att lägga ut sin nia som får möjlighet att lägga den. Man kan fritt bygga uppåt och nedåt och ett ess bygger en brygga mellan kung och två så man kan alltså lägga en kung på en dam och ett ess på en kung och en tvåa på ett ess.

Så här fortsätter man fram till att någon spelare har blivit av med alla sina kort, både på handen och de högarna på bordet.

Regler

  • Om ingen spelare kan lägga något kort från sina fyra högar så startar man om en ny spelomgång genom att räkna ned från tre och därefter tar respektive spelare det översta kortet från högen i handen och lägger på den högen i mitten som denne lade sitt första kort i. Därefter fortsätter spelet som vanligt och det gäller att bli av med sina kort genom att bygga stegar uppåt eller nedåt.
  • Om det översta kortet i de två högarna i mitten är samma valör så ska den spelare som först upptäcker det skrika stress och slå med handen på den högen i mitten som är till höger. Den spelare som sist slår på en hög får ta upp högen till vänster. Efter att en spelare fått ta upp en hög så startar man upp spelet igen genom att räkna ned från tre och lägga ut kort från handen i mitten igen precis som man gjorde när man började spelet.
  • Den spelare som först blir av med alla kort på handen och i de fyra högarna framför sig vinner spelet.

Varianter

Det finns olika varianter av det här spelet som blivit stora i andra delar av världen. I Sverige är det Stress som dominerar. En variant som kallas Spit fungerar på i stort sett samma sätt med skillnaden att spelaren lägger upp 5 högar istället för fyra framför sig. Den första högen innehåller ett kort, den andra högen två och den femte högen fem. När man lägger ut ett kort från någon av dessa högar vänder man upp kortet under. Om det inte finns något kort under så får man lägga över ett annat kort och vända upp kortet som låg under det kortet.