Hand och Fot

Hand och fot är ett spel med rötterna i USA där spelarna får två högar med kort – Handen, som spelas först och foten som spelas sist. Det klassas som ett Rummy-spel och är ganska nära besläktat med Canasta. Spelet gör sig bäst med fyra spelare som bildar två lag men det går också att spela med sex spelare som bildar två lag eller med ett valfritt antal personer som spelar ensamma. I den här guiden kommer vi att utgå från att man spelar fyra spelare i två lag.

Förberedelser

Till det här spelet behövs det fem vanliga kortlekar med 52 kort och 2 jokrar. Vilket ger oss totalt 270 kort.

Given

Bestäm vilket lag eller vilken spelare som börjar att dela ut korten. Korten blandas noggrant och därefter tar en spelare i laget som börjar bland att dela ut fyra högar med 13 kort i varje hög och ger ut dessa medsols tills alla spelare har en hög. Den högen de nu fått är den som kallas Handen. Samtidigt tar den andra spelaren och delar ut fyra högar med 13 kort i varje och även dessa delas ut medsols till alla deltagare har en andra hög. Den andra högen de får kallas Foten. Den andra högen, foten, läggs åt sidan och spelarna får inte titta på korten i den högen förrän senare i spelet när de gjort slut på alla kort i den första högen, handen.

Resterande korten (166 stycken) läggs i en hög i mitten med baksidan uppåt. Den här högen kallas korthögen. Det översta kortet från korthögen vänds upp och läggs bredvid och bildar starten på en ny hög som kallas spelhögen. Om det kortet som vänds upp är en röd trea, en tvåa eller en joker så stoppas kortet in i högen igen och ett nytt kort vänds upp tills det inte är något av de ovanstående.

Spelet börjar med att spelarna plockar upp den första högen, handen, och börjar spela med dessa kort. Spelet öppnas av spelaren som sitter till vänster om den som delade ut Handen.  När en runda är slut går turen att dela över till den spelaren som sitter direkt till vänster om den som delade inför föregående runda. En spelomgång besår av fyra rundor. Varje runda har också olika krav på hur mycket den första kombinationen ska vara värd. Mer om detta längre ner.

Kombinationer

Målet i Hand och Fot är att bli av med alla sina kort från Handen och därefter från Foten genom att skapa kombinationer. En kombination består av tre till sju kort av samma valör som placeras uppvända på bordet. En kombination kan aldrig ha färre än tre kort eller fler än sju kort. Spelar man med fyra spelare i två par så tillhör en kombination laget och inte den individuella spelaren. Om ett lag 1 består av spelare 1 och 3 och lag 2 består av spelare 2 och 4 så kan både spelare 1 och 3 bygga på en kombination som spelare 1 lagt ut. Båda spelarna i laget kan bygga på kombinationen till dess att den innehåller sju kort. Man kan skapa kombinationer med alla kort från ess ned till fyror. Treor har en speciell funktion i spelet vilket vi kommer till lite senare. Tvåor och jokrar är vilda kort och fungerar som ersättare för vilken annan valör som helst. Om man använder tvåor eller jokrar i en kombination så måste det alltid vara minst dubbelt så många vanliga som vilda kort.

Exempel: Om man gör en kombination med femmor genom att lägga ut tre femmor och en joker så har man skapat en kombination med fyra kort. Vill man sedan bygga ut denna så kan man inte lägga till en joker eftersom det skulle leda till att kombinationen har mindre än dubbelt så många vanliga kort som vilda kort. Man måste istället lägga till en femma så att kombinationen består av 4 femmor och en joker. Först då kan man lägga till ytterligare ett vilt kort och har i så fall 4 femmor och två jokrar. Kombinationer med totalt 3, 4 och 5 kort kan alltså max innehålla en joker och kombinationer med 6 eller 7 kort kan innehålla två jokrar.

Det finns tre olika typer av kombinationer:

  1. En röd kombination har inga vilda kort och en sådan markeras genom att man lägger ett rött kort högst upp när kombinationen är komplett.
  2. En svart kombination har ett eller flera vilda kort (med max ett vilt kort om det är mindre än 6 kort i kombinationen). En svart kombination markeras genom att man lägger ett rött kort högst upp när kombinationen är komplett.
  3. En vild kombination består av enbart vilda kort. En vild kombination markeras genom att en joker eller en tvåa högst upp.

I en kombination lägger man korten överlappande så att man lätt ser hur många kort det är och hur många som är vanliga kort och hur många som är vilda kort. Efter att en kombination fått sitt sjunde kort och blivit kompletta så skjuter man ihop dessa till en hög och lägger ett rött kort överst om det är en röd kombination eller ett svart kort överst om det är en svart kombination och så vidare.

Vanligtvis låter man en spelare i paret ha alla kompletta kombinationer och röda treor vid sin sida av bordet och den andra spelaren i laget har alla kombinationer som består av 3 till 6 kort.

Röda treor lägger man ned bredvid sina kombinationer så fort man ser att man har en sådan på handen. Man får då dra ersättningskort från korthögen för att kompensera korten man blev av med när man la ned en eller flera treor. Röda treor kan man hitta när man tittar på korten i Handen eller i Foten eller att man drar det från korthögen. Poängen från röda treor adderas till poängen om man har lagt ner dem och de dras av från poängen om man har dem på handen. Om man till exempel fortfarande använder Handen när en av spelarna i motståndarlaget går ut så har man inte sett sina kort i Foten. Om Foten innehåller två röda treor så dras poängen för dessa två bort från sin poäng den spelrundan.

Man får poäng för sina kombinationer och man förlorar poäng för alla kort man har på handen när spelrundan avslutas. En spelrunda avslutas när en spelare blir av med alla sina kort från både Handen och Foten genom att bygga kombinationer med dessa och saka dem i spelhögen. För att få gå ut måste man dock uppfylla följande krav:

  1. Spelaren eller laget spelaren tillhör måste ha minst två kompletta svarta kombinationer, två kompletta röda kombinationer och en komplett vild kombination.
  2. Din lagkamrat måste ha blivit av med Handen och spelat minst en spelrunda med korten från Foten.
  3. Man måste få tillstånd från sin lagkamrat att gå ut (den här regeln gäller inte när man spelar utan lag). Vill man gå ut frågar man sin partner om lov. Om partnern säger ja så måste man binda alla sina återstående kort i kombinationer alternativt binda alla återstående kort förutom ett i kombinationer och sedan saka det sista kortet till spelhögen. Om lagkamraten säger nej så får man inte gå ut den här gången utan får försöka igen nästa gång det är ens tur i turordningen.

Poäng

När en spelomgång är klar ska man räkna poäng. Olika kort är värda olika mycket poäng och om korten ligger i kombinationer på bordet så adderar man kortens värde till sin poäng. Om korten istället är kvar i handen när någon annan spelar går ut så subtraherar man värdet från sin poäng.

Jokrar: 50 poäng per joker

Tvåor: 20 poäng per tvåa

Åtta-kung: 10 poäng

Fyra-sju: 5 poäng

Svarta treor: 5 poäng

Bonuspoäng

Utöver kortens individuella värde så finns det också bonuspoäng att samla på sig

Komplett röd kombination: 500 poäng

Komplett svart kombination: 300 poäng

Komplett vild kombination: 1500 poäng

Att gå ut: 100 poäng

Varje röd trea: 100 poäng

Spelet

När man har koll på hur kombinationer fungerar så har man nästan lärt sig spelet då kombinationerna är grundpelaren i den här typen av spel.

I varje spelrunda finns det ett krav på vad poängen måste bli första gången man skapar kombinationer. Nedan ser ni vad minimikravet är för varje spelomgång.

Spelrunda 1: 50 poäng

Spelrunda 2: 90 poäng

Spelrunda 3: 120 poäng

Spelrunda 4: 150 poäng

Man kan skapa fler kombinationer samtidigt om det behövs för att uppnå minimikravet. T.ex. Om man har fyra kungar på handen och vill skapa en kombination så går inte det eftersom kungar är värda 10 poäng styck och kombinationen måste vara värd 50 poäng. Har man då också tre stycken fyror på handen kan man lägga ned fyra kungar som en kombination och tre fyror som en och då ha skapat två kombinationer på totalt 55 poäng för sin öppningskombination.

Poängen behöver alltså inte vara för en kombination utan räknas som summan av alla kombinationer man lägger ned under sin tur den första gången man skapar kombinationer.

Sin tur

Varje spelares tur är uppdelad i tre steg. Ta upp kort, bygga kombinationer och slutligen att lägga ut (saka) ett kort.

Ta upp kort

Spelaren börjar sin omgång genom att ta upp två kort. Man kan välja mellan att ta upp två kort från korthögen eller att ta upp ett kort från korthögen och översta kortet från spelhögen. Man kan också välja att bara ta upp från spelhögen men vill man ta upp spelhögen måste man ta de sju översta korten. Om spelhögen inte innehåller sju kort så får man ta så många kort som högen består av, men man får aldrig ta mer än sju kort. Dessutom så krävs det att man uppfyller följande krav:

  1. Översta kortet i högen får inte vara en trea
  2. Att spelaren har minst två kort av samma valör på sin hand som översta kortet i högen
  3. Att spelaren omedelbart lägger ut minst två kort från sin hand tillsammans med översta kortet i högen i en kombination på bordet

Vilda kort går inte att räkna som kort från handen utan det måste vara två riktiga kort i samma valör som det översta kortet i spelhögen.

Efter att man plockat upp spelhögen och lagt ned sina kombinationer avslutar man sin tur genom att saka ett kort till spelhögen som vanligt.

Lägga ned kombinationer

Steg två under en spelares tur är att lägga ned kombinationer. Efter att man dragit kort kan man välja att lägga ned kombinationer eller bygga ut på befintliga kombinationer.

Saka ett kort

Turen slutar med att man sakar ett kort till spelhögen. Svarta treor är de bästa korten att lägga ned då de blockerar nästa spelare från att ta upp högen då svarta treor inte går att göra kombinationer av. Lägger man ned en svart trea kan därför inte nästa spelare ta upp högan och bilda kombinationer av översta kortet.

När man får slut på kort från Handen tar man upp Foten och fortsätter sitt spel med dess kort. Kom ihåg att lägga ned röda treor direkt när man får dem.

Så här fortsätter man till en spelare går ut. Kom ihåg att om man spelar i par så måste den spelare som går ut först fråga sin lagkamrat om denne får gå ut den här spelrundan. När en spelomgång är klar blandar och delar personen till vänster om den som delade förra omgången och man börjar om igen. Totalt ska det spelas fyra spelomgångar och kom ihåg att minimikravet för en kombination blir högre för varje spelomgång.

Avsluta en spelomgång

En spelomgång avslutas när en spelare har blivit av med alla kort från både Handen och Foten eller när korthögen har slut på kort och en spelare vill dra från den. I det fallet så avslutas omgången omedelbart och man räknar ihop poängen. Kom ihåg att alla kort man har på handen ger minuspoäng och alla kort man lagt ned på bordet som kombinationer (och röda treor) ger pluspoäng.

Efter fyra spelomgångar räknar man i hop den totala poängen respektive spelare/lag har fått och de som har mest poäng vinner spelet.