Kungen i hörnet

Kungen i hörnet är ett populärt spel i USA som ännu inte riktigt nått några större framgångar i Sverige. Vilket är lite konstigt för det är ett väldigt roligt och ganska enkelt spel.

Kort och spelare

Det här spelet gör sig bäst med fyra spelare man det går bra att vara allt från två till sex spelare. Kung har det högsta kortvärdet och ess det lägsta.

Given

Välj ut vem som ska börja blanda och dela på valfritt sätt. Turen att dela flyttas ett steg medsols för varje spelomgång. Korten blandas först väl och sedan delar man ut ett kort var till varje spelare i turordning till dess att alla spelare har sju kort var. Resterande kort läggs med baksidan uppåt i mitten av bordet i det vi kallar korthögen. Dra de fyra översta korten från korthögen och lägg på varsin sida av korthögen med kortsidan mot högen. Har man lite fantasi bildar nu korten ett kors. Korthögen har alltså ett uppvänt kort på vardera sida. Ett vid vardera kortsidan och ett vid vardera långsidan.  Dessa högar kallas spelhögar och kan särskiljas med hjälp av väderstrecken så vi har den norra spelhögen, södra, västra och östra.

Om en kung vänds upp i någon av de fyra spelhögarna så läggs den i hörnet mellan två högar och ett nytt kort läggs där kungen tidigare låg. Det här också härifrån namnet Kungen i hörnet kommer. Kungen läggs till exempel mellan det västra och det norra kortet och vi kan säga att kungen då ligger i nordväst.

Spelet

När korten är delade och alla spelare har sina sju kort och det ligger ett kort i varje väderstreck. Turordningen går medsols och spelaren direkt till vänster om dealern är den som börjar sin tur. En spelare göra en mängd olika drag i valfri ordning. Dragen att välja mellan i valfri ordning är:

  1. Att bygga på en av spelhögarna med ett kort från sin hand. Spelhögarna ska byggas nedåt i valör och hela tiden med motsatt färg från föregående kort. Det innebär att man till exempel kan lägga en röd femma på en svart sexa och en svart fyra på den röda femman. Ess är det lägsta kortet och ingenting kan byggas på ess.
  2. Lägga ut en kung från sin hand mellan någon av spelhögarna. Det finns fyra kungar och fyra hörn att välja mellan (nordväst, sydväst, nordost och sydost). Det spelar ingen roll i vilket hörn man lägger kungen. Kungen i hörnet fungerar sedan precis som en av de fyra grundhögarna och man kan bygga från kungen och nedåt. Är det en svart kung bygger man vidare med en röd dam och vise versa.
  3. Flytta en hel hög till en annan hög om det understa kortet i högen som förflyttas har motsatt färg och en valör lägre än högen man lägger det på. Kort sagt kan man alltså slå ihop två högar om dessa följer reglerna för hur man bygger högarna i spelet; en lägre i rank och motsatt färg.
  4. Lägga ut valfritt kort från sin hand på en tom position av grundhögarna (nord, syd, öst, väst) som blivit tom efter att man slagit ihop två grundhögar som i exempel 3 ovan.

När man inte kan eller vill göra några fler av ovanstående drag avslutar man sin tur genom att dra ett kort från korthögen i mitten. Notera alltså att man avslutar sin tur genom att dra ett kort, vilket är raka motsatsen från hur det vanligtvis är då man börjar sin tur med att dra kort.

Om korthögen i mitten tar slut så fortsätter man spelet utan att dra kort från högen.

Spelet är slut när någon spelare lyckas bli av med alla sina kort på handen alternativt när slutar spelet när man når ett dödläge där ingen spelare kan eller vill spela ut fler kort från sin hand.

Poängräkning

När spelet är slut ska man räkna poäng. Varje spelare får poäng för korten de har kvar på handen när spelet är slut. Kungar är värda 10 poäng styck och alla andra kort är värda 1 poäng styck. Poängen sammanställs och läggs ihop mellan varje deal tills en spelare når maxpoängen. Hur hög maxpoängen ska vara bestämmer man innan man börjar men vanligtvis brukar man sätta den på 25 eller 50 poäng, lite beroende på hur länge man vill spela. När en spelare når den förbestämda maxpoängen så är vinnaren den som har lägst poäng totalt. Det gäller alltså att ha så lite poäng som möjligt i kungen i hörnet.