Scat

Scat är ett förhållandevis enkelt kortspel som passar nästan alla åldrar och man kan vara allt från 2 till 9 spelare.

Det är ett enkelt spel där man ska dra och saka kort. Man börjar med tre kort på handen och målet är att få tre kort i en färg att hamna så nära 31 i värde som möjligt.

Kort och spelare

För Scat använder man en vanlig 52 korts kortlek. Ess är värda 11 poäng. Kung, dam och knekt är värda 10 poäng och hos alla andra kort representerar valören dess värde.
Värdet på sin hand räknas ut efter att man summerar värdet på alla kort samma färg. Har man bara två kort på handen av samma färg, så är handens totala värde summan av de två korten, såvida det ensamma kortets värde inte är högre än summan av de två i samma färg. Har man tre kort i olika färg så är handens värde helt enkelt motsvarande det högsta kortet.

Exempel:

1. Om man har hjärter 3, 5 och 7 på handen så är handens totala värde 15 poäng (7+5+3)
2. Om man har hjärter 3, 5 och spader 7 på handen så är handens totala värde 8 poäng (5+4)
3. Om man har hjärter 3,5 och spader 9 på handen så är handens totala värde 9 poäng (Klöver 9 har högre värde än hjärter 5+3 eftersom det bara blir 8.)
4. Om man har hjärter tre, spader nio och ruter ess på handen blir handens totala värde 11

Given

Utse vem som börjar blanda och dela. Det har ingen betydelse vem som börjar. Turordningen går medsols och den som sitter direkt till vänster om dealern är den som får blanda och dela nästa gång. Korten delas ut ett i taget medsols till alla deltagare har fått tre kort på handen. Resten av högen läggs ned på mitten av bordet med baksidan uppåt. Den här högen kallas korthögen.

Det översta kortet från korthögen vänds upp och läggs uppvänt bredvid och är början på det som kallas spelhögen. Det är i spelhögen man sakar sina kort. Allt eftersom spelet fortlöper så kommer fler och fler kort att läggas i spelhögen. Man ska alltid se till att korten i den ligger jämnt på varandra så att man endast kan se det översta kortet.

Spelet

Turordningen i spelet är medsols och spelaren direkt till vänster om den som delade börjar sin tur. En normal tur består av två steg:

1. Dra ett kort från korthögen eller från spelhögen.
2. Saka ett kort till spelhögen.

Om man drar ett kort från spelhögen så måste man saka ett annat kort. Man får inte dra ett kort från spelhögen och sedan saka samma kort tillbaka till spelhögen. Om man däremot drar ett kort från korthögen så får man saka det kortet och behålla sin egen hand oförändrad.

Knacka

Om man tror att värdet på ens hand är högre än vad någon av de andra spelarna kan få med endast en ytterligare omgång så kan man knacka i bordet istället för att dra ett kort. Knackningen både öppnar och avslutar då spelarens tur. Efter att en spelare har knackat så går spelet en vända till så alla andra spelare får möjlighet att dra och saka ett kort en gång till. När den sista spelaren (direkt till höger om den som knackat) gjort sitt drag är det dags att räkna poäng.

Den spelare vars hands värde är lägst förlorar ett liv. Om det är oavgjort mellan en spelare och den som knackade så klarar sig den som knackade och den andra spelaren förlorar ett liv, eftersom den spelaren hade en omgång extra på sig att förbättra sin hand. Om det är oavgjort om vem som har lägst kort och den som knackade inte är involverad så förlorar alla spelare som är det är oavgjort mellan ett liv var. Om den som knackade har lägst poäng av alla spelare förlorar denne två liv.

Få 31

Om en spelare får 31 poäng på handen direkt på given eller efter att ha dragit och sakat ett kort så ska man omedelbart visa dina kort och ta hem segern, även om en spelare redan har knackat i bordet. När en spelare får 31 så förlorar alla andra spelare ett liv. Om det är fler än en spelare som får 31 direkt på given så förlorar spelarna som inte fått 31 ett liv var.

Poäng

Det normala sättet att räkna poäng i Scat är att man börjar med tre tändstickor/kronor eller valfritt annat föremål som varje spelare har tre stycken av. Dessa kronor, eller vad man nu väljer att använda, representerar ett liv styck. Varje gång man blir av med ett liv bötar man med en krona/tändsticka. Om en spelare först knackar i bordet och förlorar lägger denne såldes bort två kronor.
Man åker ut ur spelet när man förlorar en omgång och inte längre har några mynt kvar att böta med.

Alternativ poängräkning

Ett annat sätt att räkna poäng är med andra ord helt enkelt att man spelar till fyra. Istället för att man förlorar ett liv när man är längst ifrån 31 så får man istället ett poäng. När man når fyra poäng är man ute ur spelet och spelet fortsätter tills endast en spelare återstår.