Bluffstopp

Bluffstopp är ett roligt kortspel som passa för två till cirka sex spelare. Det är ett uppskattat sällskapsspel som brukar locka till många skratt och dråpliga situationer. Precis som det hörs på namnet gäller det att kunna bluffa och lura sina motståndare. Spelet passar bäst för ungdomar och vuxna, eftersom det kan vara för svårt för små barn.

Förberedelser

Bluffstopp spelas med en kortlek på 52 kort, jokrarna ska alltså plockas bort. Tvåor är lägst och ess är högst. Ni behöver komma överens om vilket ord ni ska använda vid en eventuell bluff, vanligast är att säga ”bluffstopp”, men även enbart ”bluff”. Inga andra förberedelser som till exempel penna och papper behövs för att kunna påbörja spelet.

Given

Ni börjar med att dela ut sju kort till varje spelare. Resterande kort läggs i en hög mitt på bordet. Givaren plockar upp det första kortet ur högen, visar upp det för alla och lägger det sedan med baksidan nedåt bredvid högen, den nya högen kallas för spelhögen. Sedan är det spelaren till vänster som givaren som börjar.

Spelet

Den första spelaren ska från sin hand lägga ut ett kort som har samma färg och högre valör än det första kortet. Spelaren visar ingen vilket kort han lägger, men ska berätta vilket kort det är. Nu är det upp till resten av spelarna att lita på spelaren eller utropa bluffstopp. I så fall synas korten och om det var en bluff får bluffaren ta upp tre kort, i annat fall få den som synade ta upp tre kort. När du inte kan lägga, får du säga pass eller bluffa.

Regler

  • Lägg samma färg men högre valör
  • Ropa bluffstopp om du vill syna någon
  • Kan du ej lägga får du bluffa eller säga pass
  • Bli av med alla korten

Varianter/sammanfattning

Bluffstopp är ett kortspel som kräver bra uppmärksamhet på sina motståndare, men också att du själv har ett bra pokerface. En del spelar även med spelregeln dropp, vilket innebär att du får droppa kort, alltså ”tappa” kort så att du snabbare blir av med dem. Om någon kommer på dig kommer du dock att straffas med att behöva ta upp tre kort.