Komet

Komet är ett kortspel som hör hemma i gruppen stoppspel. Precis som i stopp och liknande spel gäller det att bli av med sina kort för att vinna spelet. Komet börjar med att alla kort delas ut till spelarna. Det ska vara tre till åtta spelare med i spelet.

Spelet spelas med fler än 52 kort. Det används fem kort från en annan kortlek; ruter ess, kung, dam, knekt och 10. Given lägger dessa kort som en stjärna mitt på bordet, lägger fem marker på esset, fyra på kungen, tre på damen, två på knekten och en marker på tian.

Alla spelare följer färg

Förhand lägger ut ett lågt kort i valfri färg och de andra spelarna följer efter med att lägga det närmast högsta i samma färg. Man spelar tills det inte går längre. Den som lägger ut sista kortet får börja om med en ny färg. Spelet fortsätter på samma sätt som tidigare.

Om klöver har spelats och det första kortet var klöver sex och färgen har avslutats med klöver ess är exempelvis klöver fem kvar att lägga ut för någon som får byta färg och det är dessutom ett stoppkort. Det finns ett stoppkort utöver essen, det är ruter nio som även kallas kometen.

Ruter nio – bra och dåligt att ha på hand

Ruter nio är mycket användbart men är dåligt att ha på hand då given är slut. Given är slut då någon spelare har slut på kort. De som då har kort på hand ger den kortlöse lika många marker som de har kort kvar. Har någon ruter nio på hand gäller två marker per kort.

Har en spelare något eller några lika kort som de som ligger i stjärnan på bordets mitt vid givens slut får denne ta de marker som ligger på kortet. Nästa giv återställer antalet marker på de fem korten. Spelet är slut då alla har haft given lika många gånger. Den som har flest marker vinner.