Piquet

Piquet är ett kortspel som har spelats under lång tid i Europa. Det finns källor på att det spelades i Frankrike så tidigt som under 1400-talet. Detta gör det till ett av de absolut äldsta kända kortspelen som fortfarande spelas. Det spelas med en kortlek om 32 kort. Du kan skapa en sådan av en 52-korts-kortlek genom att ta bort korten två till sex.

Den speciella kortleken som används för att spela piquet är vanligare i England och Frankrike än i Sverige och kallas faktiskt piquetlek, detta även om andra spel spelas med denna typ av kortlek. Bland annat används också piquetkortlek när man spelar écarté. Spelet går ut på att ha så bra kombinationer som möjligt på handen och dessutom vinna stick under omgången.

Regler

Varje spelare börjar med tolv kort på handen. Efter att korten har delats ut har varje spelare tillåtelse att byta ut kort mot nya från högen. Hur många kort som får bytas ut varierar beroende på var man spelar. Den som har störst antal kort med samma färg kommer sedan att tilldelas poäng alltefter hur många kort hen har.

Spelet fortsätter

Den spelare som visar upp flest kort i nummerordning, som dessutom har samma färg, får också poäng. Sedan delas ett antal poäng ut till den spelare som har tretal eller fyrtal med den högsta valören – om någon ens har tretal eller fyrtal, vill säga. Ju fler av respektive spelares kort som ingår i den vinnande kombinationen, desto högre poäng.

Vinst och varianter

Det avslutande momentet går sedan ut på att vinna flest stick, vilket också ger poäng. Den spelare vinner som i slutet har flest poäng. Det finns också en del varianter på spelet. En av dem kallas hundra piquet och skiljer sig från den vanligaste formen genom att spelas tills dess att någon får 100 poäng. Den vanligare formen spelas sex gånger.