Piquet

Piquet är ett spel som i huvudsak spelas av två spelare. Det går även att vara tre eller fyra om reglerna görs om en aning. Spelet är väldigt gammalt med anor från 1600-talet. Det kan verka krångligt till en början men när du väl kommit in i det är det ett trevligt tidsfördriv som passar vid till exempel långa resor.

Förberedelser

Till detta spel används en vanlig standardkortlek på 52 kort, dock är det bara 32 av dessa som ska användas. Korten med värde två upp till sex plockas bort ur leken. Resterande kort har sina ursprungliga värden. Det är bra att ta fram penna och papper för att lättare hålla koll på poängen. Spelet går både ut på att ha bästa kort på hand och att ta så många stick som möjligt.

Given

Ni bestämmer vem som ska dela genom att dra varsitt kort. Den som får högst börjar att blanda och dela. Båda spelarna ska ha 12 kort på hand och resterande 8 bildar en hög på bordet. Om en av er får en hand utan klädda kort kan denne begära en så kallad carte blanche vilket ger 10 poäng. Detta måste göras så snart som möjligt.

Spelet

Spelaren som börjar måste välja att slänga mellan ett till fem kort. Sedan tar denne upp lika många kort från högen. Sedan turas ni om att slänga och ta upp nya kort. Målet är att skapa en så bra hand som möjligt, och ni kan välja mellan flera olika poängkategorier. Får en spelare till exempel en stege med åtta efterföljande nummer ger det 18 poäng. En triss ger tre poäng och ett fyrtal 18 poäng

Regler

  • Två spelare med 12 kort vardera på hand
  • Turas om att kasta och plocka kort för att få ihop mest poäng
  • Alla kombinationer ger olika poäng

Varianter/sammanfattning

I Sverige går spelet vanligtvis under namnet Rubicon Piquet. Det finns även en annan variant som kallas för Hundra Piquet. Här spelar ni tills en av er uppnår 100 poäng. Det ursprungliga spelet är alltid sex givar. Det går även att vara tre eller fyra spelare men då måste reglerna anpassas lite. Normalt är dock att det endast är två spelare.