Svälta räv

Svälta räv är både ett brädspel och ett kortspel i två versioner. Brädspelet lämnar vi därhän och tittar istället lite närmare på de båda kortspelen. Svälta räv är ett kortspel för barn och reglerna är mycket enkla. Det går att vara två till fyra spelare och alla kort delas ut, lika många till varje spelare. Är det tre som spelar tas ett kort bort.

Korten läggs i en hög med baksidan upp framför respektive spelare. Spelet börjar med att varje spelare tar det översta kortet och lägger det med framsidan upp bredvid sin korthög. Har korten som nu visas olika färg drar alla spelare ett nytt kort och lägger det rättvänt på högen med dragna kort. Spelet fortsätter så tills dess att två eller fler kort visar samma färg.

Högsta valör tar högen

Den som nu har den högsta valören av korten med samma färg tar nu högarna med de lägre valörerna och lägger dem underst sin hög med baksidan upp. Korthögar med annan färg får inte tas. På så sätt kan en spelare till slut svälta ut de andra spelarna. När en spelare sitter med samtliga kort på handen har denne vunnit.

Svälta räv för två spelare

I denna version delas alla kort förutom jokrarna ut. Spelarna har alltså till en början 26 kort vardera. Korten läggs med baksidan uppåt framför respektive spelare. Förhand tar sitt översta kort och lägger det med framsidan uppåt mitt på bordet. Motspelaren gör samma sak. Så pågår det så länge det är nummerkort som kommer upp. Kommer ett klätt kort eller ess upp blir det spännande!

Då det kommer klädda kort

Om det är en knekt tar motspelaren ett kort från sin hög och lägger det överst. Är det en dam tas två kort, en kung tre kort och om det är ett ess tas fyra kort och läggs överst på högen. Om alla dessa är nummerkort vinner motspelaren högen. Är däremot ett eller flera kort klädda blir det ombytta roller.