Bezique

Bezique är ett kortspel som ursprungligen kommer ifrån Frankrike. Spelet liknar det omtyckta spelet Marjolet. Det finns flera varianter av Bezique och en del varianter spelas med hela åtta kortlekar. Bezique är ett kul spel där du räknar poäng, och olika kortkombinationer är värda olika mycket så det gäller att komma ihåg kortens värde när du spelar.

Förberedelser

För spel med två deltagare behövs två vanliga kortlekar. Den vanliga formen av Bezique kan även spelas med 3-4 spelare och då behövs fyra kortlekar. Sortera ut jokrarna och alla kort mellan 2 och 7 innan ni börjar spela. Om man är två spelare blir det alltså 64 kort och är man 3 eller 4 spelare blir det 128 kort totalt.

Papper och penna behövs så att ni kan föra protokoll över poängen. Att printa ut eller skriva ned kortens värde är en bra idé som underlättar spelandet.

Given

Bestäm vem som ska vara givare. Givaren delar ut åtta kort till alla spelare. Kotym är att man delar ut korten i block om först 3 kort till vardera spelare, därefter två kort och slutligen tre kort igen för att totalt ge alla spelare sina åtta kort. När alla kort är delade vänder man det översta kortet i leken uppåt så alla ser vad det är för kort. Kortet placeras sedan uppvänt längst ned i högen, men så att en del av kortet sticker ut så att alla fortfarande kan se kortet. Färgen på det uppvända kortet är trumf.

Regler

Den spelare som först får 1000 poäng vinner spelet.

Ess är det högsta kortet i Bezique. Lite ovanligt är också att 10 är näst högst efter ess. Från högst till lägst kommer korten i följande ordning:

 • Ess
 • tio
 • Kung
 • Dam
 • Knekt
 • Nio
 • Åtta
 • Sju

Spelet går också ut på att samla poäng med kombinationer som man kan skapa från korten man tagit hem. Kombinationerna kan se olika ut och ger olika mycket poäng.

 • Åtta kort delas ut från starten.
 • Två omgångar spelas.
 • Målet i slutspelet är att ta stick.
 • Måste följa färg och ta stick om man kan i slutspelet
 • Om spelaren inte kan följa färg läggs trumfkort.
 • Trumf bestäms av det uppvända kortet som ligger i botten

Poängräkning

I Bezique ska man som sagt smala poäng. Under första delen av spelet så samlar man poäng genom att skapa kombinationer. Poäng för kombinationer ges allt eftersom man får ihop dem under spelets gång. Kort som varit med i en kombination kan inte användas igen i en likadan kombination. Kortet kan däremot ingå i en annan kombination.

Man kan bara skapa en kombination per tur.

Exempel 1: En spelare har fyra knektar varav en är ruter knekt och spader dam. Spelaren kan då lägga ner fyra knektar som en kombination och därefter går turen över till motståndaren. Nästa gång det är spelaren vinner ett stick kan denne ta sin ruter knekt som var med i fyrtalskombinationen och istället para ihop den med spader dam för en Bezique-kombination. Man kan bara skapa kombinationer de omgångar man vunnit sticket.

Exempel 2: Trumffärgen är hjärter och spelaren har tagit poäng för kombinationen Äktenskap i trumf-färg och fått 40 poäng. Nästa gång spelaren vinner ett stick kan denne lägga till ess, knekt och tio i samma färg och då samla på sig 250 poäng till för kombinationen Stege i trumf-färg.

Varje deltagare spelar individuellt. Tabellen nedan visar vilka kombinationer som finns och hur många poäng man får för respektive kombination.

Kombinationer Poäng
Stege i trumf-färg 250
Äktenskap i turmf-färg (Kung och Dam) 40
Äktenskap ej i trumf 20
Fyrtal i ess 100
Fyrtal i kungar 80
Fyrtal i damer 60
Fyrtal i annan knekt 40
Bezique (Spader dam och ruter knekt) 40
2x Bezique (två spader dam och två ruter knekt) 500

Utöver poäng från kombinationerna så får man också samla poäng under utspelet genom att samla på sig tior, ess och genom att ta sista sticket.

Andra sätt att få poäng Poäng
Ess 10
Tior 10
Sista sticket 10

Spelet

Det är två spelomgångar i spelet och den första omgången pågår så länge som det finns kort kvar i korthögen. Målet är att samla så bra kort som möjlig för att skapa kombinationer enligt tabellen ovan.

I spelets första del lägger första spelaren ut valfritt kort. Den andra spelaren får svara med valfritt kort. För att vinna sticket måste man lägga högst kort i den färg som det första kortet lades i. Vill man inte ta hem det sticket så kan man lägga ett lägre kort eller ett kort i en annan färg. Lägger man trumffärgen så vinner man sticket. Om båda spelarna lägger samma kort så vinner den som lade kortet först. Om ett vinnande stick innehåller en tia eller ett ess får man tio poäng. Tio poäng ges också till den som tar sista sticket när korten är slut.

Efter att ha vunnit ett stick har man möjlighet att lägga ned en kombination om man har en sådan. Efter att man lagt ner en kombination kan korten spelas som om de vore vanliga kort. Efter en omgång tar också varje spelare ett nytt kort från högen. För att återställa handen till åtta kort tar den spelare som vann föregående stick kort först och den som förlorade sticket tar sist.

Sedan startar slutspelet man ska då bli av med sina åtta återstående kort på handen och det gör man genom att ta stick. Man måste följa färg om man kan i slutspelet. Högsta kortet vinner sticket och kan man vinna sticket måste man göra det. Den som inte kan följa färg måste lägga ett trumfkort om det går. Om man varken har den spelade färgen eller trumffärg kvar så får man saka valfritt kort.

Varianter/sammanfattning

En spännande variant av Bezique är att spela Rubicon Bezique. Denna variant spelas med fyra kortlekar och varje spelare får nio kort istället för åtta när spelet börjar. Här är varje giv en spelomgång. Du blir ”rubiconed” om du får under 1 000 poäng. Det finns ytterligare en variant och det är den kinesiska som spelas med sex kortlekar.