Big Two

Big two är ett kortspel som ibland även kallas Big deud gvrce eller bara Deuces. Spelet är allra populärast i Asien men spelas ibland även i västvärden. Det är ett relativt enkelt spel som kan spelas både fysiskt och online. Big two spelas mest optimalt mellan fyra spelare men det fungerar även med två eller tre deltagare. Dock måste reglerna då anpassas något.

Förberedelser

En vanlig standardkortlek med 52 kort används i spelet. Varje spelare tilldelas en hand bestående av 13 kort. Om deltagarantalet är två eller tre så kan antalet kort komma att förändras till mellan 13 och 21 per spelare, det beror på vilka regler du väljer att spela efter. Papper och penna kan komma att behövas för att hålla reda på poängställningen.

Given

Spelarna väljer själva vem som blandar och delar ut korten, ofta brukar ni turas om att dela ut. Ni spelar individuellt och mot resterande spelare. Spelet går ut på att först bli av med de kort du har på hand. Lyckas du inte med detta gäller det att ha så få kort som möjligt kvar eftersom man tilldelas straffpoäng för dessa kort. Med 9 eller färre kort kvar på hand får du ett straffpoäng per kort, 10-12 kort ger två poäng per kort. Att ha alla 13 kort kvar ger 39 straffpoäng.

Spelet

Korten på hand kan spelas ut i olika kombinationer – enskilda kort, par, tretal eller grupper av fem. Dessa grupper är färg, stege, kåk, fyrtal och färgstege. Ett fyrtal komplimenteras av valfritt kort för att bilda en grupp av fem kort. Ett högre kort, eller kombination av kort måste spelas för att slå de kort som spelats ut av föregående spelare. .

Regler

  • Målet är att bli av med korten.
  • Korten värderas 2-A-K-Q-J-10-9-8-7-6-5-4-3, och färgerna spader, hjärter, klöver och ruter.
  • Den spelare som har ruter 3 på hand inleder spelet.

Varianter/sammanfattning

Big two finns i massor av versioner. Faktum är att spelreglerna inte är exakt likadana någonstans. Det förekommer nämligen en uppsjö av lokala varianter. Oftast rör det sig om små skillnader – grundförutsättningarna brukar vara ungefär samma. Men för att vara helt säker på vad som gäller bör du som spelare gå igenom reglerna med dina motspelare innan spelet påbörjas.