Bismarck

Bismarck är en typ av whist för tre spelare. Detta är ett spel där spelskicklighet och strategiskt tänkande är avgörande för utgången av spelet. Spelet passar relativt avancerade spelare. Det är ett utmärkt spel att spela när tre personer vill spela en längre stund. Spelet spelas i tolv omgångar så det kan ta ett tag att spela färdigt.

Förberedelser

För att spela Bismarck krävs det en vanlig kortlek med 52 kort. Jokrarna används inte. Det är viktigt att komma ihåg vems tur det är att börja och vilken typ av spel de olika spelarna kan välja. De olika spelen i Bismarck är spader, trumf, sang och pass. Varje spelare måste välja en spelomgång av varje så papper och penna kan behövas.

Given

Spelarna turas om att blanda och ge leken. Ni turas om medurs och givaren ger också korten medurs. Korten delas ut ett och ett tills varje spelare fått 12 kort och 48 kort är utdelade. Övriga fyra kort läggs med framsidan upp på spelbordet. Alla spelare spelar mot varandra och spelet går ut på att spelarna skall ta så många stick som möjligt.

Spelet

Spelaren till vänster om given kallas förhand och det är förhand som väljer spel, spader, trumf, sang eller pass. Förhand får ta de fyra öppna korten som ligger på bordet och saka fyra andra kort. Vid de första tre speltyperna måste förhand ta åtta eller fler stick och övriga spelare fyra eller fler. Vid pass får förhand ta högst fyra stick och övriga spelare högst sex. Spelare får en poäng för varje stick utöver de förutbestämda de tar utom vid pass. Vid pass får spelare en minuspoäng för varje extra stick spelaren tar.

Regler

  • Spader: spader är trumf
  • Trumf: förhand väljer valfri färg som trumf
  • Sang: högst kort i rätt färg vinner
  • Pass: spelas som sang med målet att undvika stick

Varianter/sammanfattning

Bismarck spelas i tre gånger fyra omgångar. Varje spelare skall vara förhand fyra gånger och varje spelare måste som förhand välja att spela de olika spelsätten en gång. Vid spader eller trumf kan spelare välja trumf om spelaren inte har kort i den spelade färgen. Vid sang och pass måste spelare saka i annan färg om spelare saknar kort i den spelade färgen. Då spelet spelas på fyra olika sätt är Bismarck ett spel som kräver mycket av dess utövare.