Plump

Kortspelet Plump är en populär variant av spel där du ska ta stick. Det passar för de allra flesta och reglerna är enkla. För att lyckas riktigt bra i Plump är det en fördel om du är något analytiskt lagd och kan hålla koll på dina egna kort samt motståndarnas spelstil. Det behövs minst två spelare men det blir betydligt roligare om ni är tre stycken, därför är rekommendationen tre eller fler spelare.

Förberedelser

För att spela Plump behövs en vanlig kortlek med 52 kort, där korten har sina normala valörer och ess är högst. Det behövs även papper och penna för att kunna föra protokoll. Ni måste komma överens innan om hur många kort som ska delas i varje omgång. En rolig variant är att först dela ut tio kort, sedan nio och så vidare ner till ett. Därefter kör ni en till omgång med bara ett kort innan ni vänder uppåt mot tio igen.

Given

Ni turas om att blanda och dela ut. Dela ut så många kort som protokollet säger att ni ska ha på hand. När ni fått se era kort bestämmer ni var och en för sig hur många stick ni kan ta. Personen efter den som delat ut kort börjar att säga hur många stick den kommer att vinna. Det inte får bli lika många förutsagda stick som antal utdelade kort. Någon måste alltid ”plumpa”! Siste man att förutsäga behöver därför eventuellt anpassa sitt antal.

Spelet

Den som när omgången är slut sitter med det antal stick som motsvarar det förutsagda antalet får poäng. Alla andra ”plumpar” och en ifylld cirkel ritas över deras siffra. Du kan välja att spela på att ta så många stick som möjligt eller att slumpa bort dina kort om du upplever att du kontrollerar spelet bättre på det sättet. Den som har högst poäng när protokollet räknas samman har vunnit.

Regler

  • Antal stick förutsägs innan omgången och rätt antal stick ger poäng. Alla andra ”plumpar”.
  • Protokollet håller koll på poängen
  • Ofta spelas flera omgångar på rad och sedan räknas poängen

Varianter/sammanfattning

Plump är ett sällskapligt spel som rekommenderas för mellan tre till fem personer. Spelet är enkelt och kan spelas av de flesta men innehåller också utmaningar som påminner om poker. Titta på dina kort och lyssna också på dina motståndare. Vad har de för spelstil, verkar någon ha fått väldigt bra kort? Till sist gäller det att den som förutsäger sina egna kort och de andras bäst, vinner.