Golf

Golf är ett spel som spelas av två eller fler deltagare där målet är att få så lite poäng som möjligt. Därav kommer namnet golf. Framför varje spelare ligger ett antal kort, utformade antingen som en rektangel eller fyrkant. Målet är sedan att få så bra poäng som möjligt, genom att byta ut de ”dåliga korten” mot nya.

Förberedelser

Allt som krävs för att spela är en standardkortlek med 52 kort. I praktiken kan ni vara allt från två spelare upp till åtta. Dock fungerar det allra bäst om ni är fyra. Om ni vill vara fler spelare än åtta är det bäst att ni använder två kortlekar. Ni behöver även en stor bordsyta så att alla får plats med sina kort.

Given

En av er börja dela ut korten och ordningen går medurs. Varje spelare får fyra stycken kort i en kvadrat med framsidan nedåt. Resterande kort läggs i mitten som en talong. Innan ni börjar får varje spelare smygtitta på korten närmast sig. Det är enda gången som ni tittar på korten innan de kastas eller i slutet när det är dags att räkna poäng.

Spelet

Den spelare som börjar får välja att dra ett nytt kort eller ta ett kort från det som kallas för ”slänghögen”, där ett uppåtvänt kort har lagts. Om du drar ett kort har du möjlighet att byta detta mot något av dina. Dock tar du en risk eftersom du bara vet värdet på två av dem. Kom ihåg att du ska ha så lite poäng som möjligt i slutet. Essen är värda 1, kungar värda 0 och damer samt knektar värda 10.

Regler

  • Samla så lite poäng som möjligt
  • Du får endast titta på två av dina kort en gång

Varianter/sammanfattning

Golf är ett kortspel där du ska ha så lite poäng som möjligt vid slutet. Var noga med att alla spelare är medvetna om kortens värde innan ni börjar. Det gäller att ha bra minne då du endast får titta på två av dina kort en gång innan spelet kör igång. Ni kan vara allt från två till åtta spelare.