Harpan

Harpan är en patiens, alltså ett slags kortspel som du spelar med dig själv. Harpan är kanske den mest klassiska patiensen av dem alla, mycket tack vare att den har funnits på Windows-datorer och som app i många år. I korthet går patienten ut på att du ska bygga fyra högar utifrån färg och i nummerordning samt bli av med alla korten på spelplanen.

Förberedelser

Harpan läggs med en kortlek på 52 kort. Börja med att blanda kortleken ordentligt innan du börjar lägga ut din patiens. Korten läggs sedan ut på en vågrät rad med sju kort, där första korten läggs öppet och resten av korten med baksidan uppåt. Sedan lägger du ett öppet kort på kort nummer två från vänster och resten med baksidan uppåt. Fortsätt sedan så tills alla sju platser har ett öppet kort som översta kortet.

Given

Eftersom Harpan är en patiens spelar du endast mot dig själv och det är du som placerar ut alla kort. När du har lagt ut korten enligt instruktionerna ovan ska du alltså ha sju kort i högen längst till höger, där endast det översta kortet är öppet. Placera resten av korten i en hög någonstans framför dig på bordet.

Spelet

Nu börjar du vända upp ett kort från högen framför dig. Du ska försöka bilda stegar på spelplanen framför dig med hjälp av korten du vänder upp och de som redan finns utlagda. Du får endast lägga svarta kort på röda och vice versa och alltid i nummerordning. När du får fram ett ess lägger du det ovanför spelplanen. Där ska du sedan försöka bygga på dina högar från ess och uppåt i nummerordning. När du har fått alla fyra högar med kung överst har du löst patiensen.

Regler

  • Svarta kort läggs på röda och vice versa
  • Du ska bygga stegar i färg
  • Högarna börjar alltid med ess och avslutas med kung

Varianter/sammanfattning

Den variationen som finns på Harpan är hur många kort du vänder upp. Du kan välja att vända upp tre kort i taget eller ett kort i taget. Att vända upp tre kort i taget gör patiensen svårare. Harpan är troligtvis den mest kända patiensen av dem alla, och de flesta känner till reglerna. Tänk på att ha en rejäl bordsyta.