Spindelharpan

Spindelharpan är en patiens som kanske mest är känd för att det följer med som spel på Windowsdatorer. Det här är en patiens som kräver ganska många kort och en stor yta, och därför är det vanligast att den spelas online. Men självklart kan du lägga Spindelharpan med vanliga kortlekar med. Precis som med de flesta patienser går det ut på att få bort alla kort från spelplanen.

Förberedelser

För att spela Spindelharpan behöver du 104 stycken kort, alltså två kortlekar. Spelar du online brukar du kunna få välja att spela med en, två eller fyra färger. Att spela med fyra färger är väldigt svårt och många spelar endast med en färg. Lägger du patiensen själv och endast har exempelvis svarta kort behöver du alltså fyra kortlekar.

Given

När du lägger ut din patiens ska du lägga ut tio stycken korthögar, där fyra av högarna ska ha sex kort och sex av högarna ska ha fem kort. Det översta kortet ska vara öppet. Resten av korten placeras i fem stycken högar längst ner. Du behöver ha ganska stor spelyta för att kunna lägga ut alla korten.

Spelet

Patiensen går sedan ut på att bygga stegar, från kung ner till ess. När du har byggt en stege lägger du bort den, och dessa kort är ute ur spelet. Stegarna måste ha samma färg, vilket innebär att ju fler färger du har, desto svårare kommer det vara. Du flyttar runt kort på spelplanen för att försöka bilda stegar, men du kan endast lägga kort som är en valör lägre på ett annat. När du inte längre kan flytta något kort, lägger du ut en av de fem högarna du sparat.

Regler

  • Spelas med 104 kort
  • Bygg stegar från kung till ess i samma färg
  • Få bort alla kort från spelplanen

Varianter/sammanfattning

Spindelharpan är en patiens som har relativt enkla regler att lära sig, men som ändå kan vara riktigt klurig att lösa ut, speciellt om du spelar med alla fyra färger. Vanligast är att lägga patiensen online på grund av att det krävs många kort och stor yta. Svårighetsgraden varieras genom att använda en, två eller fyra färger i spelet.