Rummy

Introduktion

Rummy är ett roligt och ett intressant spel som har funnits sedan början av 1900 talet. Vart spelet härstammar från är ännu lite oklart. Det finns olika varianter av spelet men samtliga har en gemensam grundregel. Mahjong är ett kinesiskt spel som liknar Rummy en hel del. I Spanien så finns det ett spel som heter Conquian och det nämns ofta när man pratar om Rummy i Spanien. Sedan finns det en hel del likheter mellan poker och Rummy. I båda spelen så ska an samla olika grupper av korten.

Kort och spelare

I Rummy så använder man sig av en hel kortlek som innehåller 52 kort, esset är lägst. Är man två som spelar så ska varje spelare ha 10 kort på handen. Är man 3 eller 4 spelare så delas det ut 7 kort till varje spelare. Är man fler än 4 så delas det ut 6 kort till varje spelare.

Ett kort läggs med framsidan upp och övriga kort läggs som talong. Spelaren till vänster om givaren börjar spelomgången. Denna person kan välja mellan att ta upp det kort som ligger uppvänt på bordet eller att ta ett kort i talongen. Sedan lägger spelaren ner ett kort med framsidan uppåt. Korten ska täcka varandra. Sedan gör nästa spelare likadant. Spelet går ut på att bygga kombinationer av sina kort på bordet.

Roligt och underhållande kortspel

Tillhör man den skaran som älskar att spela kort så bör man absolut testa att spela Rummy. Det är både roligt och underhållande. Rummy kan man se att det spelas i filmer och spelet verkar exklusivt på något sätt. Då man kan vara flera spelare med i spelet så blir det ett spel som bjuder på gemenskap. Man kan vara många spelare som deltar om man vill det.